ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

 

Είστε εισαγωγέας ή εξαγωγέας; Φροντίζετε ώστε τα εμπορέυματα σας να φτάσουν στον προορισμό τους με ασφάλεια; 

Η μεταφορά εμπορευμάτων ενέχει σημαντικούς κινδύνους για πρόκληση ζημιάς ή απώλειας και απειλούν την ολοκλήρωση της μεταφοράς τους, από τον τόπο αναχώρησης μέχρι τον τελικό προορισμό τους.

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΑΣ:
 
Το κόστος της ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων σε σχέση με την αξία τους είναι χαμηλό και η ασφάλισή τους καθίσταται μια ασφαλής διέξοδος για τους εμπορευόμενους.  
 
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ:
 
Τα μεταφερόμενα φορτία ασφαλίζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλισης μεταφερόμενων φορτίων τα οποία βασίζονται στα Institute Cargo Clauses. Οι Ασφαλιστικές Ρήτρες Φορτίου 1/1/09, παρόλο που η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική, υιοθετούνται διεθνώς από την ναυτιλιακή και ασφαλιστική αγορά μεταφερόμενων φορτίων και οι πιο βασικές είναι οι ακόλουθες:  
 
 
  • Institute Cargo Clauses (A) 1/1/09 
Οι Ρήτρες αυτές καλύπτουν ζημιά ή απώλεια των μεταφερόμενων εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, εκτός από τους κινδύνους, που εξαιρούνται ονομαστικά
 
  • Institute Cargo Clauses (B) 1/1/09
Οι Ρήτρες αυτές καλύπτουν οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια των μεταφερόμενων εμπορευμάτων από τους κατονομαζόμενους κινδύνους, που καλύπτονται από τα Institute Cargo Clauses (C) 1/1/09 συν του σεισμού, ηφαιστειακής έκρηξης ή κεραυνού, εισροής θαλάσσιου ή γλυκού νερού στο μεταφορικό μέσο, εμπορευματοκιβώτιο ή χώρο αποθήκευσης, παράσυρσης φορτίου από κύμα και ολικής απώλειας δέματος κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης.
 
  • Institute Cargo Clauses (C) 1/1/09
Οι Ρήτρες αυτές προσφέρουν περιορισμένη κάλυψη έναντι των ακόλουθων κατονομαζόμενων κινδύνων: Έκρηξη, πυρκαγιά, προσάραξη ή βύθιση του πλοίου, ανατροπή ή εκτροχιασμό του χερσαίου μεταφορικού μέσου, πρόσκρουση ή σύγκρουση του πλοίου με άλλο εξωτερικό αντικείμενο, αναγκαστική εκφόρτωση του μεταφερόμενου φορτίου σε λιμάνι καταφυγής, θεληματική ρίψη φορτίου στη θάλασσα και θυσία Γενικής Αβαρίας.
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ:
 
  1. Απώλεια ή ζημιά που απαδίδεται στη θεληματική και ανάρμοστη συμπεριφορά (κακόβουλη και με δόλο ενέργεια) στον ασφαλισμένο
  2. Συνήθης διαρροή, συνήθης απώλεια βάρους και συνήθης φθορά του ασφαλισμένου φορτίου
  3. Ακατάλληλη ή/και μη ικανοποιητική συσκευασία του φορτίου 
  4. Ζημιά ή απώλεια που οφείλεται στην εγγενή ατέλεια ή ελάττωμα (inherent vice) ή στη φύση και στις ιδιότητες των ιδίων των μεταφερόμενων φορτίων
  5. Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε καθυστέρηση του ταξιδιού 
  6. Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται στην αφερεγγυότητα των πλοιοκτητών, διαχειριστών ή ναυλωτών του πλοίου
  7. Κίνδυνοι πολέμου και απεργιών. (Οι κίνδυνοι αυτοί καλύπτονται ξεχωριστά από τις αντίστοιχες Ρήτρες Πολέμου και Απεργιών).
 Powered by:    XL CATLIN      
GAP Insurance Logo
 
 77 77 77 75
  Γραμμή Επικοινωνίας
 +357 25661601
   Οδική Βοήθεια
Ακολουθήστε μας: