Τι προσφέρουμε

Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos προσφέρει μοναδικά ασφαλιστικά προϊόντα για ιδιώτες και επιχειρήσεις, μόνο μέσω “Α” αξιολογημένων Ασφαλιστικών Εταιριών και συνδικάτων των Lloyd’s.