Η G.A.P Vassilopoulos ενεργώντας ως διαμεσολαβητής μέσω των καθιερωμένων της σχέσεων με διεθνείς Ασφαλιστικές Εταιρείες αξιολογημένες με ‘Α’ καθώς και με τοπικές Ασφαλιστικές Εταιρείες στην Κύπρο, είναι σε θέση να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για ένα ευρύ φάσμα κινδύνων σε σχέση με Σκάφη / Κότερα καθώς και για όλους τους τύπους πλεούμενων οποιουδήποτε μεγέθους.

 

Η κάλυψη που παρέχεται περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται απαραίτητα στα εξής:

  • Κύτος & Μηχανήματα
  • Προστασία & Αποζημίωση
  • Ευθύνη έναντι Τρίτων
  • Προσωπικό Ατύχημα Σκάφους
  • Προσωπικό Ατύχημα Πληρώματος
  • Ασφάλεια Υγείας Πληρώματος
  • Πόλεμος, Απεργία & Κατάσχεση
  • Νομικά Έξοδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 77 77 77 75 ή δείξετε μας το ενδιαφέρον σας ζητώντας μας προσφορά και η όμαδα της  G.A.P. Vassilopoulos θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.

* Η G.A.P. Vassilopoulos διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με όρους.

Powered by:

gap vassilopoulos insurance brokers
Pantaenius Logo