Η G.A.P Vassilopoulos ενεργώντας ως διαμεσολαβητής μέσω των καθιερωμένων της σχέσεων με διεθνείς Ασφαλιστικές Εταιρείες αξιολογημένες με ‘Α’ καθώς και με τοπικές Ασφαλιστικές Εταιρείες στην Κύπρο, είναι σε θέση να παρέχει διεθνή ιατρική ασφάλιση για την κάλυψη των αναγκών κάθε πελάτη.

Αυτή η μορφή ασφάλισης μπορεί να προσφερθεί σε Άτομα, Οικογένειες και Επιχειρήσεις για την ασφάλιση των μελών του προσωπικού τους και των εξαρτώμενων τους προσώπων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 77 77 77 75 ή δείξετε μας το ενδιαφέρον σας ζητώντας μας προσφορά και η όμαδα της  G.A.P. Vassilopoulos θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.

* Η G.A.P. Vassilopoulos διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με όρους.

Powered by: