Το μέλλον της ασφάλισης

Το μέλλον της ασφάλισης

Το μέλλον της ασφάλισης είναι ο απόηχος του σήμερα. Η αστάθεια της αγοράς έχει γίνει μόνιμη προϋπόθεση και επηρεάζει την ένταση και την έκταση αυτών των αλλαγών. Αυτό απαιτεί επένδυση σε κάτι νέο και άγνωστο.Πολλές αλλαγές που έγιναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα συνεχιστούν. Πάνω από το 65% των καταναλωτών σκοπεύουν να συνεχίσουν τις συνήθειες που έχουν υιοθετήσει. Πολλές από τις πανδημικές αλλαγές στον ασφαλιστικό κλάδο, ειδικά αυτές που σχετίζονται με αποζημιώσεις, είναι επίσης πιθανό να διατηρηθούν.

Το μέλλον της ασφάλισης είναι ο απόηχος του σήμερα. Η αστάθεια της αγοράς έχει γίνει μόνιμη προϋπόθεση και επηρεάζει την ένταση και την έκταση αυτών των αλλαγών. Αυτό απαιτεί επένδυση σε κάτι νέο και άγνωστο.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν προκλήσεις πληθωρισμού, επιτοκίων και ούτω καθεξής. Διαχειρίζονται κινδύνους πανδημιών, κυβερνοχώρου και φυσικού περιβάλλοντος, που έχουν ήδη σημαντικό αντίκτυπο. Όλα αυτά μαζί οδηγούν τον ασφαλιστικό κλάδο σε αναγκαίες θεσμικές αλλαγές.

Πολλές αλλαγές που έγιναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα συνεχιστούν. Πάνω από το 65% των καταναλωτών σκοπεύουν να συνεχίσουν τις συνήθειες που έχουν υιοθετήσει. Πολλές από τις πανδημικές αλλαγές στον ασφαλιστικό κλάδο, ειδικά αυτές που σχετίζονται με αποζημιώσεις, είναι επίσης πιθανό να διατηρηθούν.

Σημαντικές ευκαιρίες για όσους θα είναι έτοιμοι

Μέχρι το 2026, οι γενιές της χιλιετίας και της μετά τη χιλιετία θα αποτελούν σχεδόν το ήμισυ του ενήλικου πληθυσμού. Αυτοί οι ψηφιακοί καταναλωτές απαιτούν απρόσκοπτες, πολύπλευρες επαφές σε πραγματικό χρόνο, ενσωματωμένες με πλατφόρμες που ήδη γνωρίζουν καθώς και με νέες.

Οι ασφαλιστές θα συνεχίσουν με τις ανάγκες του άλλου μισού πληθυσμού. Οι γενιές Χ και οι μεταπολεμικοί (baby boomers), που δεν έχουν τις ίδιες προτιμήσεις.

Η επιτάχυνση της τεχνολογίας

Μερικές από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές αλλαγές αφορούν την υιοθέτηση δυνατοτήτων για ψηφιακές αξιώσεις, όπως η σημαντική αύξηση στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) σε αξιώσεις μηχανοκίνητων οχημάτων και ιδιοκτησίας και σημαντική αύξηση της χρήσης τηλεϊατρικής για αξιώσεις τραυματισμών. Οι ευκαιρίες είναι πολλές.

Πελάτες της Νέας Εποχής

Οι Millennials και η Gen Z, ως ο κυρίαρχος αγοραστής, μετατοπίζουν την εμπιστοσύνη των ασφαλιστών επειδή δεν ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα ζωής και αγοράς που ορίζουν οι παλαιότερες γενιές. Οι νέοι έχουν αλλάξει τα είδη των ασφαλιστικών προϊόντων, την αυξανόμενη επιθυμία για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και την προσδοκία εξατομίκευσης, αξιοποιώντας νέες πηγές δεδομένων. Αυτές οι αλλαγές θα οδηγήσουν τη ζήτηση για νέα, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η χρήση ψηφιακών πληρωμών θα συνεχίσει να αυξάνεται. Οι ασφαλιστές πρέπει να υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών ψηφιακής πληρωμής, τόσο για την πληρωμή ασφαλίστρων όσο και για την πληρωμή αξιώσεων.

Συμπεράσματα

Με βάση όλες τις προβλέψεις, είναι προφανές ότι όλα θα αυξηθούν λόγω των αλλαγών και της καινοτομίας που έρχεται. Η αναπτυξιακή πορεία καθορίζει πλέον κατηγορηματικά πού θα βρίσκεται ο ασφαλιστικός τομέας της Κύπρου το 2026. Πρέπει να δημιουργηθούν ομάδες δικτύωσης ως μέρος της αναπτυξιακής μας στρατηγικής. Αυτό θα δημιουργήσει νέες παραγωγικές επιχειρηματικές σχέσεις και θα προσφέρει δημιουργικές λύσεις για την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Ασφαλιστείτε σήμερα

Η ομάδα μας είναι εδώ για να σας βοηθήσει με οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.

Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos λειτουργεί ως Brokers μέσω των εδραιωμένων σχέσεών του με διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες «A’ Rated», καθώς και η τοπική αγορά της Κύπρου μπορεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων.

Στείλτε μας ένα email μέσω της ιστοσελίδας μας ή μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 77 77 77 75 για να συγκρίνετε και να επιλέξετε το καταλληλότερο ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την εξειδικευμένη μας ομάδα, η οποίο θα ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες σας.