Ασφάλιση Θαλλάσιων Κινδύνων Μεταφερόμενων Φορτίων

Ασφάλιση Θαλάσσιων Κινδύνων Μεταφερόμενων Φορτίων

Η Ασφάλιση Θαλάσσιων Κινδύνων Μεταφερόμενων Φορτίων είναι η μεταφορά εμπορευμάτων δια θαλάσσης, εναέρια ή ξηράς. Υπέχει κινδύνους πρόκλησης απώλειας και/ή ζημιάς κατά τη διαμετακόμιση τους μεταξύ των σημείων προέλευσης και τελικού προορισμού.

Μπορεί να προκληθεί ζημιά κατά τη διάρκεια που το πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι. Κατά τη μεταφορά του φορτίου στην αποθήκη, ή μέσα στην ίδια την αποθήκη.

Ο σκοπός της ασφάλισης θαλάσσιου φορτίου είναι να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για τις ζημιές που μπορεί να υποστούν τα εμπορεύματα, που είναι αυτοί οι κίνδυνοι τυπικοί της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με το νόμο, όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν την ευθύνη να προσφέρουν ναυτιλιακή ασφάλιση. Αυτές έχουν γενικά περιορισμένη κάλυψη, γι’ αυτό είναι καλύτερα να αγοράσετε μια τέτοια ασφάλεια για να διασφαλιστεί μια πληρέστερη κάλυψη.

Γιατί οι ιδιοκτήτες φορτίου χρειάζονται ασφάλιση;

Για τους ιδιοκτήτες φορτίου που ασχολούνται με το διεθνές και εγχώριο εμπόριο, η ασφάλιση θαλάσσιου φορτίου είναι απαραίτητη. Ένας ιδιοκτήτης φορτίου μπορεί να αναμένει ότι ένας μεταφορέας ή χειριστής αποθήκης θα αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη του φορτίου για απώλειες, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Μεταφορείς όπως οι ατμοπλοϊκές ή οι αεροπορικές εταιρείες συνήθως δεν ευθύνονται για απώλειες που είναι απρόβλεπτες και πέρα ​​από τον έλεγχό τους.

Οι μεταφορείς δεν είναι συνήθως υπεύθυνοι για τις ακόλουθες αιτίες απώλειας, επειδή αυτές θεωρούνται ότι αποτελούν τον έλεγχό τους:

  • Πυρκαγιά, εκτός εάν προκλήθηκε από πραγματική υπαιτιότητα ή γνώση του μεταφορέα ή του αποθηκευτή.
  • Προσάραξη, βύθιση, σύγκρουση σκάφους ή πρόσκρουση σε βυθισμένο αντικείμενο.
  • Φυσικές καταστροφές όπως κεραυνός ή τυφώνας.
  • Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά εγγενής στα αγαθά, όπως σκουριά ή σήψη σε απροστάτευτο μέταλλο ή φρούτα.

Πώς να επιλέξετε τον σωστό μεσίτη ασφάλισης θαλάσσιων μεταφορών;

Το κόστος ασφάλισης του φορτίου κατά τη μεταφορά του είναι αμελητέο σε σύγκριση με την αξία του. Για αυτό και η ασφάλιση είναι ένας ασφαλής τρόπος για τους εμπόρους να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους.

Η G.A.P Vassilopoulos ενεργώντας ως Ανταποκριτής (Coverholder) της εταιρείας IGI (International General Insurance Company), παρέχει Θαλάσσια Ασφάλιση Φορτίου στην Κυπριακή Αγορά τα τελευταία 40 χρόνια.

Η κάλυψη μπορεί να παρέχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη. Είτε στα πλαίσια ενός συμβολαίου ‘Μοναδικού Φορτίου’ στα πλαίσια ενός συμβολαίου ‘Ανοιχτής Κάλυψης’.

Τα ασφαλιστικά μας συμβόλαια στο GAP Insurance Agency συνάδουν με τις Ρήτρες Ινστιτούτου για Φορτία (‘Institute Cargo Clauses’). Αν και οι Ρήτρες αυτές δεν είναι υποχρεωτικές, υιοθετούνται εθελοντικά ως τυποποιημένοι όροι από πολλούς διεθνείς οργανισμούς θαλάσσιας ασφάλισης.

Οι βασικές ρήτρες είναι οι εξής:   

Ρήτρες Ινστιτούτου για Φορτία (A) 1/1/09

Πρόκειται για την ευρύτερη κάλυψη. Καλύπτει την απώλεια ή ζημία στα ασφαλισμένα προϊόντα σύμφωνα με τις Ρήτρες Ινστιτούτου για Φορτία (B) πλέον τυχαίες εξωτερικές αιτίες όπως βρόχινο νερό, ζημιά από αγκίστρι, κακόβουλη ζημιά, θραύση, λεηλασία και κλοπή.

Ρήτρες Ινστιτούτου για Φορτία (B) 1/1/09

Πρόκειται για λιγότερο περιοριστική κάλυψη και καλύπτει απώλεια ή ζημιά στα ασφαλισμένα προϊόντα. Σύμφωνα με τις Ρήτρες Ινστιτούτου για Φορτία (Γ) πλέον παρασυρμός του φορτίου στη θάλασσα (Washing Overboard), σεισμός, ηφαιστειακή έκρηξη, εισχώρηση θαλάσσιου νερού, νερού λίμνης, νερού ποταμού στο σκάφος / πλοίο / πλεούμενο / μεταφορικό μέσο / εμπορευματοκιβώτιο / φορτηγό ανύψωσης / ή πρόκλησης ζημιάς στον τόπο αποθήκευσης και ολική απώλεια οποιουδήποτε πακέτου το οποίο πέφτει στη θάλασσα ή αφήνεται κατά τη φόρτωση / εκφόρτωση του από / προς το σκάφος.

Ρήτρες Ινστιτούτου για Φορτία (Γ) 1/1/09

Πρόκειται για την πιο περιοριστική κάλυψη. Καλύπτει απώλεια ή ζημιά στα ασφαλισμένα προϊόντα λόγω πυρκαγιάς και έκρηξης, προσάραξης, βύθισης, ανατροπής, αναποδογύρισης ενός φορτηγού ή τρένου, σύγκρουσης, ρήψης σε λιμένα καταφυγίου, Θυσία Γενικής Αβαρίας (General Average Sacrifice) και Αναγκαστική/θεληματική ρήψη εμπορεύματος στη θάλασσα (Jettison)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 77 77 77 75 ή δείξετε μας το ενδιαφέρον σας ζητώντας μας προσφορά για ασφάλιση θαλάσσιων κινδύνων μεταφερόμενων φορτίων, και η ομάδα της G.A.P. Insurance Agency θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.