Η μεταφορά εμπορευμάτων δια θαλάσσης, εναέρια ή ξηράς υπέχει κινδύνους πρόκλησης απώλειας και/ή ζημιάς κατά τη διαμετακόμιση τους μεταξύ των σημείων προέλευσης και τελικού προορισμού. Μπορεί να προκληθεί ζημιά κατά τη διάρκεια που το πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι ή κατά τη μεταφορά του φορτίου στην αποθήκη ή μέσα στην ίδια την αποθήκη.

 

Το κόστος ασφάλισης του φορτίου κατά τη μεταφορά του είναι αμελητέο σε σύγκριση με την αξία του και η ασφάλιση είναι ένας ασφαλής τρόπος για τους εμπόρους να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους.

Η G.A.P Vassilopoulos ενεργώντας ως Ανταποκριτής (Coverholder) της εταιρείας IGI (International General Insurance Company), παρέχει Θαλάσσια Ασφάλιση Φορτίου στην Κυπριακή Αγορά τα τελευταία 40 χρόνια.

Η κάλυψη μπορεί να παρέχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη είτε στα πλαίσια ενός συμβολαίου ‘Μοναδικού Φορτίου’ στα πλαίσια ενός συμβολαίου ‘Ανοιχτής Κάλυψης’.

Τα ασφαλιστικά μας συμβόλαια συνάδουν με τις Ρήτρες Ινστιτούτου για Φορτία (‘Institute Cargo Clauses’). Αν και οι Ρήτρες αυτές δεν είναι υποχρεωτικές, υιοθετούνται εθελοντικά ως τυποποιημένοι όροι από πολλούς διεθνείς οργανισμούς θαλάσσιας ασφάλισης. 

 

Οι βασικές ρήτρες είναι οι εξής:    

  • Ρήτρες Ινστιτούτου για Φορτία (A) 1/1/09 

Πρόκειται για την ευρύτερη κάλυψη και καλύπτει την απώλεια ή ζημία στα ασφαλισμένα προϊόντα σύμφωνα με τις Ρήτρες Ινστιτούτου για Φορτία (B) πλέον τυχαίες εξωτερικές αιτίες όπως βρόχινο νερό, ζημιά από αγκίστρι, κακόβουλη ζημιά, θραύση, λεηλασία και κλοπή.

  • Ρήτρες Ινστιτούτου για Φορτία (B) 1/1/09

Πρόκειται για λιγότερο περιοριστική κάλυψη και καλύπτει απώλεια ή ζημιά στα ασφαλισμένα προϊόντα σύμφωνα με τις Ρήτρες Ινστιτούτου για Φορτία (Γ) πλέον παρασυρμός του φορτίου στη θάλασσα (Washing Overboard), σεισμός, ηφαιστειακή έκρηξη, εισχώρηση θαλάσσιου νερού, νερού λίμνης, νερού ποταμού στο σκάφος / πλοίο / πλεούμενο / μεταφορικό μέσο / εμπορευματοκιβώτιο / φορτηγό ανύψωσης / ή πρόκλησης ζημιάς στον τόπο αποθήκευσης και ολική απώλεια οποιουδήποτε πακέτου το οποίο πέφτει στη θάλασσα ή αφήνεται κατά τη φόρτωση / εκφόρτωση του από / προς το σκάφος. 

  • Ρήτρες Ινστιτούτου για Φορτία (Γ) 1/1/09

Πρόκειται για την πιο περιοριστική κάλυψη και καλύπτει απώλεια ή ζημιά στα ασφαλισμένα προϊόντα λόγω πυρκαγιάς και έκρηξης, προσάραξης, βύθισης, ανατροπής, αναποδογύρισης ενός φορτηγού ή τρένου, σύγκρουσης, ρήψης σε λιμένα καταφυγίου, Θυσία Γενικής Αβαρίας (General Average Sacrifice) και Αναγκαστική/θεληματική ρήψη εμπορεύματος στη θάλασσα (Jettison)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 77 77 77 75 ή δείξετε μας το ενδιαφέρον σας ζητώντας μας προσφορά και η όμαδα της  G.A.P. Vassilopoulos θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.

* Η G.A.P. Vassilopoulos διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με όρους.

Powered by:

igi insurance logo