Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη

Η ασφάλιση ευθύνης εργοδότη είναι νομική απαίτηση προς των επιχειρήσεων που απασχολούν εργατικό δυναμικό, ανεξαρτήτως μεγέθους. Η πολιτική καλύπτει τη νομική ευθύνη του εργοδότη έναντι των εργαζομένων του για εργατικά ατυχήματα. Εκτός από αποζημίωση, το συμβόλαιο καλύπτει και εύλογα νομικά έξοδα.

Όταν ερευνάτε τι ασφάλεια να αγοράσετε, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τι καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Η αξιολόγησης κινδύνου της επιχείρησής σας και των καθημερινών λειτουργιών της θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα την εταιρεία σας. Έτσι ώστε όταν αναζητάτε ασφάλιση αστικής ευθύνης εργοδοτών, να λάβετε μια πολιτική που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Χρειάζεστε ασφάλιση ευθύνης εργοδότη;

Εάν έχετε συμβασιούχους υπαλλήλους, θα χρειαστείτε σχεδόν σίγουρα την ασφάλιση ευθύνης εργοδότη που είναι υποχρεωτική απαίτηση στην Κύπρο. Οι εργοδότες μπορούν να τιμωρηθούν με μεγάλα ποσά ημερησίως εάν δεν έχουν επαρκή κάλυψη ευθύνης.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν αγοράζετε ασφάλιση ευθύνης εργοδότη

Να είστε ειλικρινείς – όταν μιλάτε με έναν ασφαλιστικό σύμβουλο, είναι σημαντικό να συζητάτε τους επιχειρηματικούς κινδύνους σας προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η κάλυψή σας είναι ολοκληρωμένη.

Δείτε τις λεπτομέρειες – διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ευθύνης των εργοδοτών σας για να βεβαιωθείτε ότι οι απαιτήσεις της εταιρείας σας καλύπτονται πλήρως.

Λάβετε υπόψη τους κινδύνους – εάν ένα ατύχημα προκάλεσε τραυματισμό ενός μέλους του προσωπικού σας, ενδέχεται να είστε υπεύθυνοι για ζημιές πολλών χιλιάδων ευρώ. Πρέπει να λάβετε υπόψη την ευημερία του προσωπικού σας αλλά και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην επιχείρησή σας.

Όταν συνάψετε την ασφάλιση θα λάβετε πιστοποιητικό ασφάλισης αστικής ευθύνης εργοδότη. Πρέπει να το εμφανίσετε για να το δουν όλοι οι υπάλληλοί σας. Από το 2008 αυτό μπορεί να εμφανίζεται και ψηφιακά, αν και πρέπει να είστε βέβαιοι ότι όλοι οι υπάλληλοί σας κατανοούν πλήρως τον τρόπο πρόσβασης σε αυτό και πού βρίσκεται.

Η G.A.P Vassilopoulos ενεργώντας ως Ανταποκριτής (Coverholder) της εταιρείας Lloyds Insurance company S.A.,  παρέχει Προϊόντα Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη στην Κυπριακή αγορά τα τελευταία 40 χρόνια.

Η προστασία των εργαζομένων, καθώς και η παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, αποτελεί προσωπική υποχρέωση κάθε εργοδότη. Αυτό επιβεβαιώνεται από τον ασφαλιστικό νόμο του 1989 ο οποίος επιβάλλει την υποχρεωτική ασφάλιση (Νόμος 174/1989 – 2011).

Πιστοποιητικό Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη

Όταν εκδίδεται ή ανανεώνεται το ασφαλιστικό συμβόλαιο, θα σας δοθεί και ένα Πιστοποιητικό Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη. Σύμφωνα με τον Νόμο, το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να αναφέρει καθαρά το ελάχιστο επίπεδο της παρεχόμενης κάλυψης και την εταιρεία που καλύπτεται από την ασφάλεια. Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού ασφάλισης πρέπει να τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση όπου μπορεί εύκολα να διαβαστεί από τους εργαζομένους σας. Από την 1η Οκτωβρίου 2008, οι κανονισμοί επιτρέπουν επίσης στους εργοδότες να εμφανίζουν το εν λόγω πιστοποιητικό σε ηλεκτρονική μορφή.

Επικοινωνήστε μαζί μας ζητώντας προσφορά και η ομάδα της GAP Insurance Agency θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.