Όροι Χρήσης

Αυτή η ιστοσελίδα, www.gapinsurancesagency.com (η “Ιστοσελίδα”) διαχειρίζεται από την G.A.P VASSILOPOULOS PUBLIC LTD (αναφέρεται εδώ συλλογικά ως “G.A.P.”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”).

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρόντες όρους χρήσης και προϋποθέσεις (“Όροι και Προϋποθέσεις”) προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η G.A.P. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές, διορθώσεις και/ή βελτιώσεις στο περιεχόμενο και τις πληροφορίες της Ιστοσελίδας καθώς και στις υπηρεσίες που περιγράφονται σε τέτοιο περιεχόμενο και πληροφορίες, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Όλες οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ αμέσως, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά και θα πρέπει να ελέγχετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις για αλλαγές από καιρό εις καιρό.
Όροι και Προϋποθέσεις:

 

 1. Με τη χρήση, την πρόσβαση, την προβολή, τη μετάδοση, την προσωρινή αποθήκευση, την αποθήκευση ή τη χρήση οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο ή τις λειτουργίες της παρούσης ιστοσελίδας, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε αμέσως την Ιστοσελίδα.
 2. Όλο το περιεχόμενο (αντίγραφο, εμπορικά σήματα, εικόνες, λογότυπα, κείμενο) και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα και στις “υποσελίδες” του στην ομάδα G.A.P. είναι και παραμένουν ιδιοκτησία της G.A.P. και των καθορισμένων συνεργατών της.
 3. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μεταφόρτωση, η δημοσίευση, η μετάδοση, η διανομή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφοριών από αυτή την ιστόσελίδα ή τις υποσελίδες τις, εκτός από την ατομική μη εμπορική χρήση.
 4. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για να δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε οποιοδήποτε ψευδή, παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, υποτιμητικό, άσεμνο, εμπρηστικό ή βλάσφημο υλικό ή οποιοδήποτε υλικό που θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα θεωρείται ποινικό αδίκημα, ή παραβιάζει κάποιο νόμο, να στέλνετε οποιουσδήποτε τύπους μαζικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή αλυσιδωτών γραμμάτων ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορευμένος από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
 5. Συμφωνείτε ότι δεν θα προσποιείστε ότι είστε άλλο πρόσωπο, είτε ως άτομο είτε ως αντιπρόσωπος για οποιαδήποτε οντότητα, είτε πραγματική είτε όχι, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης της G.A.P. ή οποιουδήποτε άλλου μέρους που παρέχει υπηρεσίες σε αυτήν την Ιστοσελίδα.
 6. Η Ιστοσελίδα και οι υποσελίδες της μπορούν να περιέχουν ή να αναφέρουν εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υλικά που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, προϊόντα, διαδικασίες ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της G.A.P. ή / και άλλων μερών. Δεν χορηγείται ή δεν σας παρέχεται άδεια ή δικαίωμα σε αυτά τα εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υλικά που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, προϊόντα, διαδικασίες και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της G.A.P. ή / και άλλων μερών.
 7. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό, σφάλμα, ιό τύπου Trojan horse, ιό τύπου worm, ιό, συσκευή ή άλλο μέσο για να παρεμβαίνετε, να βλάπτετε ή να επιχειρήσετε να παρέμβετε στην εύρυθμη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας και των υποσελίδων της και ότι δεν θα προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει υπερβολικό ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στο σύστημα μας.
 8. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε κανένα ρομπότ, “spider”, άλλη αυτόματη συσκευή ή μη αυτόματη διαδικασία για την παρακολούθηση ή την αντιγραφή των ιστοσελίδων μας ή του περιεχομένου που περιέχεται στην ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της G.A.P. (τέτοια συγκατάθεση πρέπει να δοθεί για την τεχνολογία των μηχανών αναζήτησης που χρησιμοποιούνται από ιστοσελίδες αναζήτησης στο διαδίκτυο για να κατευθύνουν τους χρήστες του διαδικτύου σε αυτή την ιστοσελίδα).
 9. ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό σιωπηρών εγγυήσεων, οπότε η παραπάνω εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.
 10. Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της G.A.P., οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες σε κάθε τοποθεσία. Μια αναφορά σε μια υπηρεσία της G.A.P.  σε αυτή την ιστοσελίδα ή στις υποσελίδες της δεν σημαίνει ότι αυτή η υπηρεσία είναι ή θα είναι διαθέσιμη στην τοποθεσία σας.
 11. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου σε δικτυακούς τόπους που δεν ανήκουν στην G.A.P., συμπεριλαμβανομένων αυτών των διαφημιζόμενων, δεν συνεπάγεται με έγκριση από την G.A.P. αυτών των ιστόσελίδων. Εάν επιλέξετε να εγκαταλείψετε αυτή την ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων σε άλλες ιστόσελίδες που δεν ανήκουν στη G.A.P., συμπεριλαμβανομένων αυτών των διαφημιζόμενων, η G.A.P. δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστόσελίδων ή τα cookies που χρησιμοποιούν οι εν λόγω ιστόσελίδες. Η σύνδεσή σας με τέτοιους ιστόσελίδες είναι με δική σας ευθύνη.
 12. Επιπλέον, επειδή η G.A.P. δεν έχει κανέναν έλεγχο σε τέτοιες ιστοσελίδες και μέσα, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η G.A.P. δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα τέτοιων εξωτερικών ιστοσελίδων ή μέσων και δεν υποστηρίζει και δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα , ή άλλων υλικών που περιέχονται ή διατίθενται από τέτοιες ιστοσελίδες ή μέσα.
 13. Η G.A.P. θα αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών που αφορούν εσάς χωρίς την άδειά σας όταν απαιτείται από το νόμο ή όταν τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για τη διερεύνηση ή την προστασία από επιβλαβείς δραστηριότητες στους επισκέπτες, ή ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένου αυτής της ιστοσελίδας) ή σε άλλους.
 14. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστόσελίδα, συμφωνείτε επίσης με την Πολιτική Απορρήτου που διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.gapinsurancesagency.com/privacy-policy. Μπορεί να αλλάζουμε ή να τροποποιούμε την Πολιτική Απορρήτου από καιρό εις καιρό, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει για αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας μετά την δημιουργία οποιωνδήποτε αλλαγών σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.
 15. Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πρέπει να κριθεί άκυρος, παράνομος ή μη εκτελεστός για οποιονδήποτε λόγο από οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, τότε αυτός ο όρος ή προϋπόθεση θα αποκοπεί και οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εξακολουθούν να είναι δεσμευτικές και εκτελεστές.

 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εάν χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα από άλλες τοποθεσίες, είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.