ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Τι καλύπτει η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στον ασφαλισμένο, έναντι της νομικής του ευθύνης για καταβολή αποζημιώσεων σε τρίτα πρόσωπα σε σχέση με:
 
 • Σωματική βλάβη ή θάνατο
 • Απώλεια ή ζημιά σε περιουσία
Το ασφαλιστήριο καλύπτει επίσης τα νομικά έξοδα, που πιθανό να ανακτήσει οποιοσδήποτε απαιτητής από τον Ασφαλισμένο.
 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
 1. Διαχειριστικές Επιτροπές Πολυκατοικιών
 2. Οργανισμούς
 3. Καταστήματα
 4. Επιχειρήσεις
 5. Βιοτεχνίες
 6. Ξενοδοχεία
 7. Ιδιώτες

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ:  
Τα όρια ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας καθορίζονται:
 • Για οποιοδήποτε γεγονός
 • Για την περίοδο ασφάλισης
 
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
 • Ευθύνη Εργοδότη
 • Συμβατική Ευθύνη
 • Επαγγελματική Ευθύνη 
 • Ευθύνη Μηχανοκινήτων Οχημάτων
 • Ευθύνη Σκαφών 
 • Χρηματικές ποινές/Κυρώσεις 
 • Ραδιενεργός Μόλυνση/Ρύπανση/Πόλεμος/Τρομοκρατία
 • Αμίαντος 
 • Παραδειγματικές ή τιμωρητικές αποζημιώσεις
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων καλύπτει τη νομική ευθύνη του ασφαλισμένου ως κατασκευαστή ή πωλητή προϊόντων, για καταβολή αποζημιώσεων σε τρίτους, σε σχέση με τυχαία σωματική βλάβη ή θάνατο ή ασθένεια  ή τυχαία ζημιά σε περιουσία, που προκαλείται από ελάττωμα στην κατασκευή ή τη λειτουργία του προϊόντος, σε σχέση με τη διεξαγωγή των εργασιών του. 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
 1. Προμηθευτές Προϊόντων
 2. Καταστήματα (χονδρικής και λιανικής πώλησης)
 3. Επιχειρήσεις
 4. Εστιατόρια
 5. Ξενοδοχεία
 
Powered by:   XL Catlin
  
GAP Insurance Logo
 
 77 77 77 75
  Γραμμή Επικοινωνίας
 +357 25661601
   Οδική Βοήθεια
Ακολουθήστε μας: