Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ημερομηνία έναρξης ισχύος : 15/5/2018 

Ο Όμιλος G.A.P Vassilopoulos και οι συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες,(συλλογικά, “Όμιλος G.A.P “, ή ” εμείς ” ή ” εμάς ” ή ” μας ” ) δεσμεύονται να διασφαλίζουν το απόρρητό σας. Σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Cookie (” Πολιτική “) σας εξηγούμε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και αποθηκεύουμε για εσάς και τις επιλογές και τα δικαιώματα που έχετε στη διάθεσή σας. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω. 

Συμμορφωνόμαστε με τη σχετική νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων όπως αυτή ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση προσωπικών πληροφοριών. 


Σχετικά με τον Όμιλο G.A.P 
Μέσω του δικτύου εξειδικευμένων εταιρειών εκμετάλλευσης, ο Όμιλος G.A.P είναι ένας σύγχρονος και ευπροσάρμοστος οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών παρέχοντας μια ποικιλία συναφών υπηρεσιών κάτω από την ίδια στέγη ως μια μονοθυριδική υπηρεσία. 
Χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία του κλάδου μας, έχουμε αναπτύξει μια πλήρη σειρά υπηρεσιών λύσεων. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λεπτομέρειες των προσφερόμενων υπηρεσιών, κάντε κλικ εδώ


Πότε εφαρμόζεται αυτή η πολιτική 
Η παρούσα Πολιτική ισχύει για τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών σε σχέση με τα Ασφαλιστικά προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Όμιλος G.A.P μέσω του ιστοτόπου (-ων) μας και του περιεχομένου που συνδέει ή παραπέμπει σε αυτήν την Πολιτική. 

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει για τις πρακτικές τρίτων που δεν κατέχει ή ελέγχει ο Όμιλος G.A.P. 


Τι περιέχει αυτή η Πολιτική;

Συλλογή και διατήρηση προσωπικών πληροφοριών 
Χρήση προσωπικών πληροφοριών 
Cookies και παρακολούθηση σε απευθείας σύνδεση 
Προφίλ και λήψη αποφάσεων 
Κοινή χρήση προσωπικών πληροφοριών 
Διεθνείς Μεταφορές Δεδομένων 
Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
Ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων 
Προστασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών 
Προτιμήσεις μάρκετινγκ 
Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική 
Επικοινωνώντας μαζί μας
 


Συλλογή και διατήρηση προσωπικών πληροφοριών 

Ανάλογα με τη σχέση σας με εμάς (για παράδειγμα, ως κάτοχος ασφάλισης καταναλωτή∙ μη κάτοχος ασφάλισης, ασφαλισμένος ή ενάγοντας∙ μάρτυρας ή άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται σε συμβάν που δημιουργεί ασφαλιστική αξίωση), οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται για εσάς και τα συντηρούμενα από εσάς πρόσωπα μπορεί να περιλαμβάνουν:  

 • Γενικές πληροφορίες ταυτοποίησης και επικοινωνίας. Το όνομα σας∙ διεύθυνση∙ στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου∙ φύλο∙ οικογενειακή κατάσταση∙ κατάσταση γάμου∙ Ημερομηνία και τόπος γέννησης∙ αρχεία δραστηριοτήτων, όπως τα αρχεία οδήγησης∙ φωτογραφίες∙ Ιστορικό Απασχόλησης∙ επαγγελματικές άδειες και συνδέσεις∙ σχέση με τον ασφαλιστή, τον ασφαλισμένο ή τον ενάγοντα.  
 • Αριθμοί αναγνώρισης που εκδίδονται από κυβερνητικούς οργανισμούς ή φορείς. Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης∙ αριθμός διαβατηρίου∙ αριθμός φορολογικού μητρώου∙ αριθμός άδειας οδήγησης ή άλλης άδειας.  
 • Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και λεπτομέρειες λογαριασμού∙ πιστωτικό ιστορικό · περιουσιακά στοιχεία∙ εισόδημα∙ και άλλες οικονομικές πληροφορίες.  
 • Ιατρική κατάσταση και κατάσταση υγείας . Τρέχουσα ή πρώην σωματική ή ψυχική ή ιατρική κατάσταση∙ κατάσταση υγείας∙ πληροφορίες σχετικά με τραυματισμούς ή αναπηρίες · ιατρικές διαδικασίες που εκτελούνται∙ προσωπικές συνήθειες (για παράδειγμα, κάπνισμα ή κατανάλωση οινοπνεύματος) · συνταγογραφικές πληροφορίες · και ιατρικό ιστορικό.  
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες. Τοποθεσία και ταυτοποίηση των ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. διεύθυνση ιδιοκτησίας, πινακίδα κυκλοφορίας οχήματος ή αριθμός αναγνώρισης)∙ ηλικιακές κατηγορίες ατόμων που επιθυμείτε να ασφαλίσετε∙ αριθμοί πολιτικής και αξιώσεων∙ αιτία απώλειας · προηγούμενο ατύχημα ή ιστορικό απωλειών και άλλες ασφαλίσεις που κατέχετε.  
 • Προτιμήσεις μάρκετινγκ και ανατροφοδότηση πελατών. Μπορείτε να μας αφήσετε τώρα τις προτιμήσεις μάρκετινγκ ή άλλα μέσα προώθησης πώλησης. 

Αν υποβάλετε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με άλλους ανθρώπους σε εμάς ή στους παρόχους υπηρεσιών μας σε σχέση με την G.A.P Insurance Services, επιβεβαιώνετε ότι έχετε την εξουσία να το πράξετε και να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική. Συμφωνείτε επίσης να ενημερώσετε το άτομο σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Συλλέγουμε πληροφορίες που μας έχουν υποβληθεί: Συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία από τα άτομα που μας παρέχουν μέσω της G.A.P Insurance Services, όπως όταν επισκέπτονται σε μια από τις τοποθεσίες μας, υποβάλλουν ένα αίτημα στις ιστοσελίδες μας ή με άλλο τρόπο επικοινωνούν μαζί μας. 
Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα: Συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες τεχνικές πληροφορίες από τους επισκέπτες στον ιστότοπό μας, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) της συσκευής τους, οι πληροφορίες σύνδεσης, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, η ρύθμιση της ώρας, οι τύποι και οι εκδόσεις των plug-in του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και οι πλατφόρμες. 
Ειδικές κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών: Όταν ζητάτε ένα ασφαλιστικό προϊόν , ενδέχεται να σας ζητηθούν τύποι προσωπικών πληροφοριών για εσάς ή την οικογένειά σας που θεωρούνται ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες. Οι ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ιατρικές παθήσεις ενός ατόμου , την εθνική καταγωγή ή τις ποινικές καταδίκες καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θεωρείται ευαίσθητη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων (συλλογικά   “Ειδικές κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών”).  
Διατήρηση προσωπικών πληροφοριών: Οι πληροφορίες που μας υποβάλλονται συμμορφώνονται με αυστηρές αρχές εμπιστευτικότητας και προηγμένες πολιτικές ασφάλειας. 
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή όπως απαιτείται από το νόμο. 
Όταν καταστρέφουμε προσωπικές πληροφορίες, θα χρησιμοποιήσουμε ασφαλιστικές δικλείδες για να εμποδίσουμε τα μη εξουσιοδοτημένα μέρη να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 
Τι γίνεται αν δεν συμφωνώ με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων; 
Αν δεν συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων σας με τον τρόπο που περιγράφεται στην Πολιτική, παρακαλούμε μην μας υποβάλλετε κανένα προσωπικό στοιχείο. 


Χρήση Προσωπικών Πληροφοριών 
Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όπως περιγράφεται σε αυτή την πολιτική. 

Χρησιμοποιούμε αυτές τις Προσωπικές Πληροφορίες για να:  

 • Επικοινωνήσουμε μαζί σας και άλλους ως μέρος της επιχείρησής μας∙
 • Σας στείλουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στις πολιτικές μας, σε άλλους όρους και προϋποθέσεις και σε άλλες διοικητικές πληροφορίες∙ 
 • Λάβουμε αποφάσεις σχετικά με το αν θα παράσχουμε ασφάλιση∙ να παράσχουμε υπηρεσίες ασφάλισης και παροχής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των απαιτήσεων, της επεξεργασίας και του διακανονισμού · και, όπου είναι εφαρμόσιμο, να διαχειριστούμε τις διαφορές επί των απαιτήσεων · 
 • Αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για σχέδια πληρωμών και να επεξεργαστούμε τα ασφάλιστρά σας και άλλες πληρωμές∙
 • Πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και ανάλυση και διαχείριση άλλων εμπορικών κινδύνων∙
 • Διεξάγουμε έρευνα αγοράς και ανάλυση, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών ικανοποίησης∙ 
 • Παρέχουμε πληροφορίες μάρκετινγκ σε εσάς (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από επιλεγμένους συνεργάτες τρίτων) σύμφωνα με τις προτιμήσεις που έχετε εκφράσει∙
 • Διαχειριστούμε τις υποδομές και τις επιχειρηματικές λειτουργίες μας και να συμμορφωθούμε με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το λογιστικό έλεγχο∙ τη χρηματοδότηση και τη λογιστική · την τιμολόγηση και τις συλλογές∙ τα συστήματα πληροφορικής · τα δεδομένα και τη φιλοξενία ιστοσελίδων∙ την επιχειρηματική συνέχεια · και την καταγραφή, τη διαχείριση εγγράφων και εκτυπώσεων∙
 • Επιλύσουμε τις καταγγελίες και να χειριστούμε αιτήματα πρόσβασης ή διόρθωσης δεδομένων. 
 • Να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονιστικές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των νόμων εκτός της χώρας διαμονής σας), όπως εκείνες που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας∙ να συμμορφωθούμε με τη νομική διαδικασία · και να απαντήσουμε σε αιτήματα από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός της χώρας διαμονής σας) 
 • Να αποδείξουμε και να υπερασπιστούμε τα νόμιμα μας δικαιώματα∙ να προστατεύσουμε τις δραστηριότητές μας ή εκείνες των εταιρειών του ομίλου μας ή των ασφαλιστικών επιχειρηματικών συνεργατών μας, των δικαιωμάτων μας, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας ή της περιουσίας μας, ή / και των εταιρειών του ομίλου σας, εσάς ή άλλων∙ και να επιδιώξουμε με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα αποζημιώσεις ή να περιορίσουμε τις ζημίες μας. 

Cookies και Παρακολούθηση σε Απευθείας Σύνδεση 

Ένα cookie περιήγησης είναι ένα μικρό αρχείο που αποθηκεύεται στο σκληρό σας δίσκο όταν επισκέπτεστε συγκεκριμένους ιστότοπους. Τα cookie του προγράμματος περιήγησης αποθηκεύουν τις πληροφορίες που ένας ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιήσει για διάφορους σκοπούς, όπως για να εξατομικεύσει την εμπειρία σας και να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία ιστότοπου, όπως οι σελίδες που επισκέπτεστε, το υλικό που κατεβάζετε, το όνομα τομέα και η χώρα του παροχέα διαδικτύου σας και οι διευθύνσεις των ιστότοπων που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά, επισκεφθείτε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας για να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies του προγράμματος περιήγησης ή για να σας ειδοποιούμε όταν σας προσφέρεται ένα cookie ώστε να μπορείτε να το δεχτείτε ή να το απορρίψετε. 

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της G.A.P Insurance Services , θα τοποθετήσουμε cookie προγράμματος πλοήγησης στο σκληρό σας δίσκο για να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας για την προβολή του ιστότοπου, όπως για παράδειγμα αν απενεργοποιείτε το Flash έτσι ώστε να μην χρειαστεί να το κάνετε για επόμενες επισκέψεις. Επιπλέον, η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να παράσχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό στον υπολογιστή σας ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας, όπως το ποσοστό των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών και άλλα γενικά στατιστικά στοιχεία, τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων και των πωλήσεων που παράγονται μέσω διαφημίσεων. Ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες στον ιστότοπο εάν απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας από το να αποδέχεται cookie. Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, οι στρατηγικοί συνεργάτες μας μπορούν επίσης να τοποθετήσουν cookies στον σκληρό σας δίσκο. 


Κατάρτιση προφίλ και λήψη αποφάσεων 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κατάρτιση προφίλ για να εκτιμήσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε για να κατανοήσουμε τα παράτυπα πρότυπα ή για να μπορέσουμε να υποβάλουμε τα δεδομένα σας στην αρμόδια κύρια ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση που αφορούν ειδικές κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών, όπως ιατρικό ιστορικό για ιατρική ασφάλιση ή προηγούμενες καταδίκες για ασφάλιση αυτοκινήτων, οι ειδικές κατηγορίες προσωπικών σας πληροφοριών μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση προφίλ. Μπορούμε να λάβουμε κάποιες αποφάσεις με βάση την κατάρτιση προφίλ, όπου οι τελικές αποφάσεις είναι πάντοτε αποτέλεσμα της παρέμβασης του προσωπικού 


Κοινή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών 

Οι εταιρείες του Ομίλου μας 
Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιονδήποτε συνεργάτη στον Όμιλο G.A.P για χρήση σύμφωνα με αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει τις θυγατρικές μας, τις συνδεδεμένες εταιρείες μας και την μητρική μας εταιρεία.
Ο Όμιλος Εταιρειών GAP εγκαθίδρυσε τους Εταιρικούς κανόνες των χρηστών (Εταιρικοί Κανόνες) έτσι ώστε όλες οι νομικές οντότητες του Ομίλου να διέπονται από αυτούς , οι οποίοι εφαρμόζονται στην επεξεργασία των Πληροφοριών των Χρηστών. Οι Εταιρικοί Κανόνες είναι ενσωματωμένοι μέσα στην ευρύτερη εταιρική πολιτική του Ομίλου, απαιτώντας από όλες τις νομικές οντότητες και τους υπαλλήλους του Ομίλου να συμμορφώνονται με αυτούς και να τους σέβονται καθώς και να εναρμονίζονται με αυτούς κατά την συλλογή, χρήση, πρόσβαση, αποθήκευση και μεταφορά τον Προσωπικών Πληροφοριών μεταξύ των οντοτήτων του Ομίλου της GAP. Για να μάθετε περισσότερα για το πλαίσιο των Εταιρικών Κανόνων παρακαλώ πατήστε εδώ
Άλλα ασφαλιστικά συμβαλλόμενα μέρη  
Κατά τη διάρκεια της παροχής ασφαλιστικών απαιτήσεων και απαιτήσεων επεξεργασίας, μπορούμε να παρέχουμε προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους, όπως άλλους ασφαλιστές. αντασφαλιστές· ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες που αντιπροσωπεύουμε ή ενεργώντας ως μεσίτες και άλλους εταίρους μάρκετινγκ∙ και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες κινητών αξιών και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους. 
Οι παροχείς υπηρεσιών μας  
Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών τρίτων, όπως ιατρικοί επαγγελματίες, αναλογιστές, ελεγκτές, εμπειρογνώμονες, δικηγόροι, βοήθεια για οδικά ατυχήματα και άλλοι εξωτερικοί επαγγελματικοί σύμβουλοι∙ συστήματα πληροφορικής, πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας και υποστήριξης∙ πάροχοι εκτύπωσης, διαφήμισης, μάρκετινγκ∙ τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα · ερευνητές και ρυθμιστές αξιώσεων · και παρόμοιους τρίτους προμηθευτές και εξωτερικούς προμηθευτές υπηρεσιών που μας βοηθούν να διεξάγουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
Εταιρείες πελατών 
Μπορούμε να μοιραστούμε τις προσωπικές μας πληροφορίες με την εταιρεία ή τον εργοδότη σας σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα, εάν η εταιρεία σας έχει μαζί μας ένα εταιρικό ασφαλιστικό προϊόν και κάνετε μια απαίτηση βάσει αυτού του προϊόντος. 

Επιπλέον, ενδέχεται να μοιραζόμαστε και να αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς στις εξής περιπτώσεις: 

Συμμόρφωση με τους νόμους:   Μπορούμε να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες σε τρίτο μέρος όπου απαιτείται από μας να το πράξουμε προκειμένου να ανταποκριθούμε ή να συμμορφωθούμε με οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό, κλητεύσεις, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή κυβερνητικά αιτήματα, συμπεριλαμβανομένης της απάντησης στις δημόσιες αρχές για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου. 
Ζωτικά συμφέροντα και νομικά δικαιώματα:   Μπορεί να συλλέξουμε και ενδεχομένως μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες και τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας για τη διερεύνηση, την πρόληψη, ή την ανάληψη δράσης σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, υποπτευόμενη απάτη, περιπτώσεις που εμπεριέχουν πιθανές απειλές για την σωματική ακεραιότητα οποιουδήποτε προσώπου, παραβιάσεις των όρων χρήσης μας ή όπως απαιτείται διαφορετικά από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την εθνική ασφάλεια ή την επιβολή του νόμου. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους όταν επιλέγουμε να αποδείξουμε ή να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή να υπερασπιστούμε τις νομικές μας αξιώσεις. 
Με τη συγκατάθεσή σας:   Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς με τη συγκατάθεσή σας.  
Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή εκμισθώνονται σε καμία εξωτερική εταιρεία. 

Διεθνείς Μεταφορές Δεδομένων 

 • Μεταφορές σε παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς ενδέχεται να αποστέλλονται σε προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών που είτε εδρεύουν εκτός του ΕΟΧ είτε έχουν διακομιστές που εδρεύουν εκτός του ΕΟΧ. Οι χώρες εκτός του ΕΟΧ προστατεύουν τις πληροφορίες με διαφορετικό τρόπο και, συνεπώς, όταν μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε προμηθευτές που εδρεύουν εκτός του ΕΟΧ, θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι προστατεύονται και χρησιμοποιούνται επαρκώς σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό στο να βασιζόμαστε σε οποιεσδήποτε κατάλληλες λύσεις διασυνοριακής μεταφοράς, όπως οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή το Πλαίσιο Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτική ζωή.
 • Μεταφορές σε εταιρείες του Ομίλου. Ως διεθνή  εταιρεία, ενδέχεται να μεταφέρουμε προσωπικές πληροφορίες για ορισμένες υπηρεσίες προς τις εταιρείες του Ομίλου G.A.P και τρίτα μέρη που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο και ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της χώρας διαμονής σας για αποθήκευση και επεξεργασία προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες του G.A.P. Αυτές οι χώρες ενδέχεται να μην έχουν κατ’ ανάγκη νόμους προστασίας δεδομένων τόσο περιεκτικούς όσο εκείνους της χώρας διαμονής σας. Ωστόσο, θα προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και το εφαρμοστέο δίκαιο, όπου και αν τυγχάνουν επεξεργασίας. 

Τα Δικαιώματα Ιδιωτικής Ζωής 
Έχετε ορισμένα δικαιώματα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, στους οποίους περιλαμβάνεται το δικαίωμα (i) να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων∙ (ii) να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή∙ (iii) να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, όπου χρειάζεται∙ και (iv) να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται επίσης να έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων. Όλα τα παραπάνω υπόκεινται στην επιχειρηματική σχέση που έχετε μαζί μας και σε οποιεσδήποτε εφαρμοστέες ισχύουσες νομοθεσίες.  

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως σύμφωνα με την ενότητα “Επικοινωνήστε μαζί μας” παρακάτω ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το αίτημά σας και να καθορίσουμε, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, αν είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας.

Οι επιλογές σας: 

Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες : Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης επιλεγμένων cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης από τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες G.A.P σε ιδιότητες τρίτων, ανατρέξτε στην ενότητα με επικεφαλίδα “Cookies και Παρακολούθηση σε Απευθείας Σύνδεση”. 

Προτιμήσεις μάρκετινγκ : Εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε υλικό που σχετίζεται με το μάρκετινγκ από εμάς σε συνεχή βάση, μπορείτε να εξαιρεθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα “Προτιμήσεις μάρκετινγκ”. 


Ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων 
Δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά στοιχεία που μοιράζεστε μαζί μας. Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα μέτρα φυσικής, τεχνικής, οργανωτικής και διοικητικής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη, και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή βλάβη. 

Υποστηρίζουμε την ασφάλεια στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τεχνολογία ασφαλούς διακομιστή, επειδή θέλουμε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή. Χρησιμοποιούμε σύγχρονες ρυθμίσεις και διευκολύνσεις ασφαλείας στις ιστοσελίδες μας και μέσω των υπηρεσιών G.A.P για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων. Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να είναι εγγυημένη ότι θα είναι 100% πλήρως ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών που μεταφέρονται μέσω του Διαδικτύου. 
Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας με εμάς δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, αν πιστεύετε ότι έχει διακυβευτεί η ασφάλεια του λογαριασμού σας), ενημερώστε μας αμέσως σύμφωνα με την ενότητα “Επικοινωνήστε μαζί μας” παρακάτω. 


Προστασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών 
Οι υπηρεσίες του G.A.P Group δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. Δεν συλλέγουμε συλλογικά προσωπικά στοιχεία από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. Αν μάθουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά στοιχεία από παιδί ηλικίας κάτω των 18 ετών, θα διαγράψουμε αυτά τα δεδομένα από τα συστήματά μας εκτός εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεση του γονέα / κηδεμόνα. 


Προτιμήσεις μάρκετινγκ 
Θα σας παρέχουμε τακτικές ευκαιρίες να μας πείτε τις προτιμήσεις μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών μας προς εσάς. Για να μας πείτε τις προτιμήσεις μάρκετινγκ και να εξαιρεθείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στην ενότητα “Επικοινωνήστε μαζί μας” παρακάτω. 

 • Λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων κειμένου από εμάς:    Αν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε ηλεκτρονικά μηνύματα ή μηνύματα κειμένου που σχετίζονται με το μάρκετινγκ από εμάς σε συνεχή βάση, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών των μηνυμάτων που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο “Κατάργηση εγγραφής” που παρέχεται σε κάθε μήνυμα ή επικοινωνώντας μαζί μας.  
 • Λήψη τηλεφωνικών επικοινωνιών και ταχυδρομείου από εμάς:    Αν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε μηνύματα κινητής τηλεφωνίας, τηλεφωνικές επικοινωνίες ή ταχυδρομικά μηνύματα από εμάς σε συνεχή βάση, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών των επικοινωνιών που σχετίζονται με το μάρκετινγκ επικοινωνώντας μαζί μας.  
 • Η ανταλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων με τις εταιρείες του ομίλου μας για τους σκοπούς μάρκετινγκ τους:    Αν προτιμάτε να μην μοιραζόμαστε σε μια συνεχή τις προσωπικές σας πληροφορίες με τις εταιρείες του ομίλου μας για δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ, μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτήν την κοινή χρήση επικοινωνώντας μαζί μας στις παραπάνω διευθύνσεις.  

Στόχος μας είναι να συμμορφωνόμαστε με τα αιτήματά  απόρριψης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.   Λάβετε υπόψη ότι εάν αποχωρήσετε όπως περιγράφεται παραπάνω, δεν θα μπορέσουμε να καταργήσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων τρίτων με τους οποίους έχουμε ήδη μοιραστεί τα Προσωπικά σας Στοιχεία (δηλ. με εκείνους στους οποίους έχουμε ήδη παράσχει τις Προσωπικές Πληροφορίες σας από την ημερομηνία κατά την οποία ανταποκρινόμαστε στο αίτημα εξαίρεσης σας).   Σημειώστε επίσης ότι εάν κάνετε εξαίρεση από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ από εμάς, ενδέχεται να σας στείλουμε ακόμη σημαντικές  επικοινωνίες διαχείρισης από τις οποίες δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε. 


 Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική 
Θα ενημερώσουμε την “Ημερομηνία Ισχύος” στην κορυφή αυτής της σελίδας για να υποδηλώνει  την ημερομηνία από την οποία θα ισχύσουν οι αλλαγές. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να παραλλάξουμε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Κάθε αναθεωρημένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα εφαρμοστεί μόνο μελλοντικά σε Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται ή τροποποιούνται μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης πολιτικής. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για τον περιοδικό έλεγχο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα για αλλαγές. 


Επικοινωνώντας μαζί μας 
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική ή αν θέλετε να ασκήσετε τα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας παρακαλώ επικοινωνήστε: 

Ομίλου G.A.P Vassilopoulos 
Λεωφ. Στροβόλου 20, 
2011 Στρόβολος 
Τ.Θ. 23897, 1687 
Λευκωσία, 
Κύπρος


ATTN: Ομάδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
Τηλ: 22710000 
Δικτυακός τόπος: www.gapgroup.com/contact
Email: privacyofficer@gapgroup.com