Η G.A.P Vassilopoulos μέσω της συνεργασίας της με ξένους Μεσολαβητές και Ασφαλιστικές Εταιρείες αξιολογημένες με ‘Α’ είναι σε θέση να καλύψει ένα ευρύ φάσμα κινδύνων που βασίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό των εξής: 

 

  • Ακίνητη Περιουσία Ιδιοκτήτη       
  • Ασφάλιση Περιεχομένου Μισθωτή      
  • Ασφάλιση Οικίας    
  • Ασφάλιση Καταστημάτων        
  • Ασφάλιση Γραφείου      
  • Ασφάλιση Εστιατορίου
  • Ασφάλιση Ξενοδοχείου

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 77 77 77 75 ή δείξετε μας το ενδιαφέρον σας ζητώντας μας προσφορά και η όμαδα της  G.A.P. Vassilopoulos θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.

* Η G.A.P. Vassilopoulos διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με όρους.

Powered by:

gap vassilopoulos insurance brokers
AXA XL Logo