Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης καλύπτει τη νομική ευθύνη του ασφαλισμένου έναντι τρίτων για τυχαία σωματική βλάβη, απώλεια ή ζημιά σε περιουσία που προκύπτει από και σχετίζεται άμεσα με το επάγγελμά του.

Τα περιστατικά δυνατόν να κυμαίνονται από ένα ατύχημα από πτώση/γλίστρημα μέχρι ζημιά σε περιουσία τα οποία δυνατόν να φέρουν νομικά έξοδα. Ως εκ τούτου, η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έχει σχεδιαστεί για να σας προστατεύσει τόσο προσωπικά όσο και την επιχείρησή σας από οικονομικές απώλειες.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης σας, οι απαιτήσεις λόγω δημόσιας ευθύνης μπορεί να είναι δαπανηρές. Έστω και αν τελικά αποφασιστεί ότι δεν ευθύνεστε για την καταβολή αποζημιώσεων, δυνατόν να επιβαρυνθείτε νομικά έξοδα κατά την υπεράσπιση σας. Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης σας προσφέρει σιγουριά σε περίπτωση που θα σύμβαιναν τέτοιου είδους περιστατικά.

Παρά το γεγονός ότι η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης δεν αποτελεί νομική υποχρέωση, θεωρείται εντούτοις ότι είναι σημαντική για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Σε ορισμένα είδη επαγγελμάτων είναι σχεδόν αδύνατον να διεξαχθούν εμπορικές εργασίες χωρίς να υπάρχει τέτοια ασφάλιση.

Η G.A.P Vassilopoulos ενεργώντας ως Ανταποκριτής (Coverholder) της εταιρείας Lloyds Insurance company S.A.,  παρέχει Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης στην Κυπριακή Αγορά τα τελευταία 40 χρόνια.

Τα ασφαλιστικά μας συμβόλαια μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, από καταστήματα λιανικής πώλησης, καφέ / εστιατόρια, γραφεία, ιδιοκτήτες περιουσίας, σε εργοστασιακές μονάδες και μεγάλες αποθήκες κάθε είδους.

Για τις επιχειρήσεις που προμηθεύουν τρόφιμα και ποτά, η ασφάλιση μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω ώστε να παρέχει κάλυψη έναντι τροφικής δηλητηρίασης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 77 77 77 75 ή δείξετε μας το ενδιαφέρον σας ζητώντας μας προσφορά και η όμαδα της  G.A.P. Vassilopoulos θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.

* Η G.A.P. Vassilopoulos διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με όρους.

Powered by:

AXA XL Logo