Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης είναι μια μορφή επιχειρηματικής ασφάλισης που σας παρέχει κάλυψη για τα έξοδα σε περίπτωση που θα κάνατε κάποιο επαγγελματικό σφάλμα το οποίο θα προκαλούσε στον πελάτη  οικονομική απώλεια ή απώλεια φήμης.

 

Η G.A.P Vassilopoulos ενεργώντας ως διαμεσολαβητής μέσω των καθιερωμένων της σχέσεων με διεθνείς Ασφαλιστικές Εταιρείες αξιολογημένες με ‘Α’ καθώς και με τοπικές Ασφαλιστικές Εταιρείες στην Κύπρο, είναι σε θέση να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη κινδύνων επαγγελματικής ευθύνης για ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους.

 

Ανάλογα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και ανάγκες σας, η κάλυψη που παρέχεται μπορεί να περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται απαραίτητα στα εξής:

  • Επαγγελματική Αμέλεια   
  • Δυσφήμιση   
  • Παραβίαση εμπιστοσύνης   
  • Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων   
  • Έγραφα που χάθηκαν ή καταστράφηκαν   
  • Ανεντιμότητα υπαλλήλων   

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 77 77 77 75 ή δείξετε μας το ενδιαφέρον σας ζητώντας μας προσφορά και η όμαδα της  G.A.P. Vassilopoulos θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.

* Η G.A.P. Vassilopoulos διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με όρους.

Powered by:

gap vassilopoulos insurance brokers
AXA XL Logo