Η ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα άτομο μετά από ένα ατύχημα.

 

Οι πελάτες περιλαμβάνουν άτομα και επιχειρήσεις (για την ασφάλιση των εργαζομένων τους) που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο. 

Ένα προσωπικό ατύχημα μπορεί να συμβεί οπουδήποτε και οποτεδήποτε και συχνά έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στην οικογένεια ή στην επιχείρησή σας καθώς και άλλες απρόβλεπτες επιπτώσεις.

Η G.A.P Vassilopoulos ενεργώντας ως Ανταποκριτής (Coverholder) της εταιρείας Lloyds Insurance company S.A.,  είναι σε θέση να σχεδιάσει μια εξατομικευμένη ασφάλεια έναντι Προσωπικών Ατυχημάτων, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο κάλυψη για επείγουσα θεραπεία, αλλά και άλλα σημαντικά έξοδα τα οποία δυνατόν να αντιμετωπίσετε, όπως για παράδειγμα φυσικοθεραπεία, μεταφορά και διαμονή. 

 

Μπορούν να δημιουργηθούν εξατομικευμένα συμβόλαια ασφάλισης τα οποία συνδυάζουν και προσφέρουν τις πιο κάτω καλύψεις:

 • Ασφάλιση σε περίπτωση θανάτου λόγω ατυχήματος   
 • Μόνιμη Ολική Αναπηρία   
 • Προσωρινή Ολική Αναπηρία   
 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Ιατρικά Έξοδα   

 

Δραστηριότητες για τις οποίες δεν παρέχεται ασφάλιση:

 1. Χειμερινά σπορ, καταδύσεις με υποβρύχια αναπνευστική συσκευή, ορειβασία, ποδόσφαιρο εκτός από ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και άλλα επικίνδυνα αθλήματα
 2. Πτήσεις (εκτός όσον αφορά επιβάτες οι οποίοι πληρώνουν ναύλα)
 3. Πτήση με ανεμόπτερο ή πτώση με αλεξίπτωτο
 4. Συμμετοχή σε οποιοδήποτε είδος αγώνα ταχύτητας
 5. Οδήγηση μοτοσικλέτας ή οδήγηση ως επιβάτης εάν η κυβική ικανότητα της μηχανής υπερβαίνει τα 125cc
 6. Συμμετοχή σε οποιοδήποτε επαγγελματικό άθλημα
 7. Ενεργή υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις
 8. Οποιαδήποτε ασχολία ή δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνει προσωπικό κίνδυνο ή ρίσκο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 77 77 77 75 ή δείξετε μας το ενδιαφέρον σας ζητώντας μας προσφορά και η όμαδα της  G.A.P. Vassilopoulos θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.

*Η Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα είδη επαγγελμάτων.

* Η G.A.P. Vassilopoulos Insurance Agency διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με όρους.

Powered by:

AXA XL Logo