Η G.A.P Vassilopoulos ενεργώντας ως διαμεσολαβητής μέσω των καθιερωμένων της σχέσεων με τοπικές Ασφαλιστικές Εταιρείες στην Κύπρο, είναι σε θέση να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων οποιουδήποτε είδους.

Βάση κάλυψης:

Κάλυψη έναντι Τρίτων: Η ασφάλιση αυτή πληροί τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις σχετικά με την ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι θανάτου ή τραυματισμού τρίτων και ζημιάς σε περιουσία.

Πλήρης: Εκτός από την ελάχιστη κάλυψη που απαιτείται σύμφωνα με τον Νόμο, η ασφάλιση αυτή παρέχει κάλυψη για απώλεια ή ζημιά στο όχημα του Ασφαλισμένου. Ειδικότερα, μπορεί να ενισχυθεί και να επεκταθεί από μια σειρά προαιρετικών παροχών με πολύ λογικά πρόσθετα ασφάλιστρα. 

Παρέχεται κάλυψη για τα εξής:

  • Ιδιωτικά Μηχανοκίνητα Οχήματα
  • Επαγγελματικά Μηχανοκίνητα Οχήματα
  • Μοτοσικλέτες
  • Τροχόσπιτα
  • Στόλοι Οχημάτων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 77 77 77 75 ή δείξετε μας το ενδιαφέρον σας ζητώντας μας προσφορά και η όμαδα της  G.A.P. Vassilopoulos θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.

* Η G.A.P. Vassilopoulos διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με όρους.

Powered by:

gap vassilopoulos insurance brokers