Η παρουσίαση του ασφαλιστικού προϊόντος ΕΥΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ είναι ενημερωτικού χαρακτήρα. Λεπτομέρειες των όρων, προϋποθέσεων, εξαιρέσεων, ορίων αποζημίωσης και πλήρης περιγραφή της κάλυψης περιλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια μας τα οποία είναι γραμμένα σε απλή κατανοητή γλώσσα στα Αγγλικά και Ελληνικά.
medical insurance for foreign workers

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;

Παροχή ευρείας ασφαλιστικής κάλυψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε εργοδοτούμενους του ασφαλισμένου προσώπου, φοιτητές και επισκέπτες σαν αποτέλεσμα τραυματισμού ή αιφνίδιας ασθένειας των προσώπων υπέρ των οποίων γίνεται η ασφάλιση.

Τι είναι που περιλαμβάνει η κάλυψη;

  • Φάρμακα
  • Ιατρικές Επισκέψεις
  • Διαγνωστικές Εξετάσεις
  • Χειρουργικές Επεμβάσεις

Είναι όλοι κατάλληλοι για αυτό το είδος ασφάλισης;

Αυτή η ασφάλιση είναι κατάλληλη για την ομαδική ασφάλιση εταιρειών και άλλων ιδρυμάτων ή οργανισμών αλλά μπορεί να την αποκτήσουν και να επωφεληθούν και μεμονομένα άτομα.

Για όσους έχουν ή επιθυμούν να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής

Η G.A.P. Vassilopoulos σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς παροχείς ασφάλισης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πρόσφέρει σχέδια και καλύψεις ψηλού επιπέδου για τη Κύπρο και για το εξωτερικό, στους πελάτες της οι οποίοι επιθυμούν να διατηρήσουν τη ποιότητα ζωής που απολαμβάνουν και αναζητούν το καλύτερο για αυτούς και την οικογένεια τους,

Εάν σας ενδιαφέρει το καλύτερο, μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ (IMG Medical Cover)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 77 77 77 75 ή δείξετε μας το ενδιαφέρον σας ζητώντας μας προσφορά και η όμαδα της  G.A.P. Vassilopoulos θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.

* Η G.A.P. Vassilopoulos διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με όρους.

Powered by:

gap vassilopoulos insurance brokers