Η G.A.P Vassilopoulos ενεργώντας ως διαμεσολαβητής μέσω των καθιερωμένων της σχέσεων με διεθνείς Ασφαλιστικές Εταιρείες αξιολογημένες με ‘Α’ είναι σε θέση να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θαλάσσιων κινδύνων (τόσο στο εσωτερικό όσο και υπεράκτια), συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό των εξής:

 

  • Περιουσιακά στοιχεία και Υποδομές: κύτος και μηχανήματα, εκταμιεύσεις και αυξημένη αξία, κίνδυνοι κατασκευής, γιοτ και φορτηγίδες
  • Ευθύνη έναντι Τρίτου: Ευθύνη, Προστασία και Αποζημίωση (Διεθνής Όμιλος και Αγορές Καθορισμένου Ασφαλίστρου)
  • Εγχώρια: Λιμάνια και Τερματικά 
  • Εμπορικές θαλάσσιες δραστηριότητες όλων των ειδών

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 77 77 77 75 ή δείξετε μας το ενδιαφέρον σας ζητώντας μας προσφορά και η όμαδα της  G.A.P. Vassilopoulos θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.

* Η G.A.P. Vassilopoulos διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με όρους.

Powered by:

gap vassilopoulos insurance brokers
AXA XL Logo