Η G.A.P. Vassilopoulos στοχεύει στην προσφορά ποιοτικών ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, σε τιμές ανταγωνιστικές και στην παροχή άμεσης εξυπηρέτησης των πελατών της κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής συμβάσης. Η πρόσβαση μας σε διεθνείς αγορές μας επιτρέπει να προσφέρουμε ένα ασυναγώνιστο πακέτο καλύψεων.

Το σκάφος καλύπτεται όταν βρίσκεται:

α) Στη θάλασσα, εντός λιμένων, σε μαρίνες, αποβάθρες, ή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του σκάφους στη ξηρά ή και σε μέρος αποθήκευσης.

β) Όταν βρίσκεται παροπλισμένο εκτός υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ανύψωσης ή της ανέλκυσης ή της καθέλκυσης, ενώ μετακινείται στο ναυπηγείο ή τη μαρίνα, της συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης, ανακαίνισης ή συνήθους συντήρησης του.

Πέραν από τις σταθερές καλύψεις μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τα εξής:

  • Κύτος και μηχανικός εξοπλισμός
  • Προστασία και εγγύηση
  • Κάλυψη έναντι τρίτου 
  • Ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων
  • Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περιθαλψής του πληρώματος
  • Πόλεμος και κατάσχεση

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 77 77 77 75 ή δείξετε μας το ενδιαφέρον σας ζητώντας μας προσφορά και η όμαδα της  G.A.P. Vassilopoulos θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.

* Η G.A.P. Vassilopoulos διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με όρους.

Powered by:

gap vassilopoulos insurance brokers