Η παρουσίαση του ασφαλιστικού προϊόντος “Ασφάλιση Κατοικίας – Περιεκτική (Home Advance) είναι ενημερωτικού χαρακτήρα. Λεπτομέρειες των όρων, προϋποθέσεων, εξαιρέσεων, ορίων αποζημίωσης και πλήρης περιγραφή της κάλυψης περιλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια μας τα οποία είναι γραμμένα σε απλή κατανοητή γλώσσα στα Αγγλικά και Ελληνικά.

home insurance

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;

Η ασφάλιση κατοικίας “Advance” είναι ένα πλούσιο σε καλύψεις σύγχρονο συμβόλαιο κατοικίας το οποίο προσφέρει κάλυψη για απώλεια ή ζημιά στο κτήριο και τα περιεχόμενα του σπιτιού σας και τα προσωπικά σας αντικείμενα από κινδύνους οι κυριότεροι των οποίων αναφέρονται επιγραμματικά πιο κάτω όπως επίσης, τη νομική σας ευθύνη για πληρωμή αποζημιώσεων εάν προκαλέσετε τραυματισμό ή ζημιά σε τρίτους.

Μερικοί από τους κινδύνους για τους οποίους παραχωρείται ασφαλιστική κάλυψη

Απώλεια ή Ζημιά στα Κτήρια και τα Περιεχόμενα της κατοικίας που προκαλείται από τα ακόλουθα:

 • Φωτιά
 • Κεραυνό
 • Έκρηξη
 • Σεισμό
 • Καπνό
 • Θύελλα και Πλημμύρα
 • Βανδαλισμούς ή κακόβουλες πράξεις
 • Αεροσκάφος, όχημα, τρένο ή ζώο που προσκρούουν στα Κτήρια
 • Διαρροή νερού ή πετρελαίου από οποιαδήποτε τοποθετημένη υδραυλική εγκατάσταση νερού ή θέρμανσης, πλυντήριο ρούχων ή πιατικών, ψυγείο καταψύκτη στρώμα νερού ή δεξαμενή ψαριών
 • Νερό που παγώνει σε οποιαδήποτε υδραυλική εγκατάσταση ή εγκατάσταση θέρμανσης
 • Κλοπή ή απόπειρα κλοπής
 • Σπάσιμο ή κατάρρευση οπουδήποτε δορυφορικού δίσκου, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών αντενών ή συστημάτων ασφαλείας
 • Πτώση δένδρων κλαδιών τηλεφωνικών ή ηλεκτρικών πασσάλων ή πυλώνων

Και ακόμη καλύπτεται

 • Το Ενοίκιο που θα χαθεί εάν η κατοικία σας ενοικιάζεται ή το ενοίκιο που θα πληρώσετε για εναλλακτική διαμονή
 • Ζημιά σε υπόγειες εγκαταστάσεις παροχών από και προς την κατοικία σας (περιλαμβανομένων σηπτικών λάκκων και των καπακιών τους), τη δαπάνη για αναγκαία προσωρινή διαμονή (περιλαμβανομένης της δαπάνης για προσωρινή αποθήκευση των επίπλων και τη δαπάνη για τοποθέτηση των σκύλων ή των γάτων σε καταφύγιο ζώων) μέχρις ότου η κατοικία σας θα είναι έτοιμη να κατοικηθεί
 • Τυχαίο σπάσιμο σε τοποθετημένα τζάμια σε παράθυρα, πόρτες και φεγγίτες, νιπτήρες, μπάνια, νεροχύτες, ντους, θαλάμους ντους, μπιντέ, λεκάνες και καθίσματα αποχωρητηρίων, καζανάκια και κεραμικά μάτια κουζίνας που αποτελούν μέρος της κατοικίας
 • Τυχαίο σπάσιμο καθρεπτών, επιφανειών από γυαλί και προσαρτημένων γυαλιών στα έπιπλα και κεραμικά μάτια ή επιφάνειες κουζίνας που αποτελούν μέρος μιας ανεξάρτητης μονάδας
 • Τη δαπάνη για πρόσβαση και επιδιόρθωση της σωλήνωσης μεταξύ του κυρίως αγωγού αποχέτευσης και της κατοικίας λόγω απόφραξης της σωλήνωσης νοουμένου ότι οι συνήθεις τρόποι απόφραξης είναι ανεπιτυχείς
 • Τυχαία ζημιά στη τηλεόραση, οπτικοακουστικό σύστημα, προσωπικό υπολογιστή και συστήματα ασφάλειας
 • Δαπάνη αντικατάστασης του περιεχομένου του καταψύκτη ή του ψυγείου που βρίσκεται στη κατοικία σας μετά από απώλεια ή ζημιά η οποία οφείλεται σε (α) τυχαία βλάβη ή δυσλειτουργία του καταψύκτη ή του ψυγείου  (β) τυχαίας διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και δαπάνη ενοικίασης ενός προσωρινού καταψύκτη ή ψυγείου εάν αυτό είναι απαραίτητο
 • Ζημιά του περιεχομένου ενώ βρίσκεται μέσα στον κήπο ή στην αυλή
 • Απώλεια ή ζημιά του περιεχομένου ενώ έχει μεταφερθεί προσωρινά από την κατοικία
 • Δαπάνη αντικατάστασης των κλειδιών και κλειδαριών σε οποιαδήποτε εξωτερική πόρτα ή παράθυρο ή σε χρηματοκιβώτια και συστήματα συναγερμού εάν τα κλειδιά κλαπούν ή χαθούν
 • Την αμοιβή αρχιτεκτόνων επιθεωρητών μηχανικών και άλλων επαγγελματιών
 • Τη δαπάνη κατεδάφισης ή υποστήριξης του Κτηρίου και της απομάκρυνσης χαλασμάτων.
 • Τη δαπάνη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της τοπικής αρχής ή νομικών προνοιών
  + Τη νομική ευθύνη του ιδιοκτήτη της κατοικίας για καταβολή αποζημιώσεων σε τρίτους για τον τραυματισμό ή τη ζημιά στη περιουσίας τους.
  + Καλύπτουμε τη προσωπική σας ευθύνη εάν προκαλέσετε τραυματισμό ή ζημιά σε τρίτους έξω από τη κατοικία σας εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και στο εξωτερικό όταν πάτε σαν επισκέπτης.
   + Ασφάλιση των προσωπικών σας χρημάτων εντός και εκτός της κατοικίας σας
  + Ασφάλιση προσωπικών αντικειμένων περιλαμβανομένων πολύτιμων αντικειμένων, κοσμημάτων και ρουχισμού ενώ βρίσκεστε μακριά από την κατοικία σας

Πόσο αξίζει η περιουσία μου;

Η Ασφάλιση Κατοικίας Advance σας αποζημιώνει με αξίες ανοικοδόμησης των κτηρίων της κατοικίας σας και με αξίες καινούργιων για τα έπιπλα, τον εξοπλισμό και τα προσωπικά σας αντικείμενα.

Στα κτήρια της κατοικίας περιλαμβάνονται όλες οι κτηριακές κατασκευές από περιφράξεις, διαδρόμους, βοηθητικά κτήρια κλπ.

Στα περιεχόμενα της κατοικίας σας περιλαμβάνονται έπιπλα, μπιμπελό, εξοπλισμός, προσωπικά και πολύτιμα αντικείμενα, ρουχισμός κλπ.

Συμβουλευθείτε το επαγγελματικό και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της GAP Vassilopoulos για να σας βοηθήσει να υπολογίσετε σωστά την αξία της περιουσίας σας, έτσι ώστε σε περίπτωση απροσδόκητου γεγονότος να μπορέσουμε να σας αποζημιώσουμε πλήρως.

Είναι όλοι κατάλληλοι για αυτό το είδος ασφάλισης;

Η ασφάλιση κατοικίας Advance δεν προσφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις. Προτείνεται μετά από αξιολόγηση από το τμήμα αποδοχής κινδύνων της εταιρείας το οποίο διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία και εφαρμόζει υγιείς ασφαλιστικές αρχές.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 77 77 77 75 ή δείξετε μας το ενδιαφέρον σας ζητώντας μας προσφορά και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

* Η G.A.P. Vassilopoulos διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με όρους.

Powered by:

AXA XL Logo