Η Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων καλύπτει εμπορεύματα έναντι απώλειας ή ζημιάς κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης τους στο εσωτερικό με τη χρήση των οχημάτων του Ασφαλισμένου.

 

Τα εμπορεύματα που αποστέλλονται δια θαλάσσης καλύπτονται από ξεχωριστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο θαλάσσιας ασφάλισης.

Η G.A.P Vassilopoulos ενεργώντας ως Ανταποκριτής (Coverholder) της εταιρείας Lloyds Insurance company S.A., παρέχει Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων στην Κυπριακή Αγορά τα τελευταία 40 χρόνια.

Η εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει ασφαλιστικά συμβόλαια τα οποία μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, από ατομικές επιχειρήσεις, προμηθευτές, εμπόρους, μέχρι εγχώριους ταχυμεταφορείς. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 77 77 77 75 ή δείξετε μας το ενδιαφέρον σας ζητώντας μας προσφορά και η όμαδα της  G.A.P. Vassilopoulos θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.

* Η G.A.P. Vassilopoulos διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με όρους.

Powered by:

gap vassilopoulos insurance brokers
AXA XL Logo