Η ασφάλιση Υγείας έχει σχεδιαστεί για ξένους Εργαζόμενους, Φοιτητές και Επισκέπτες που επιθυμούν να διαμείνουν στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον Νόμο, όλοι οι αλλοδαποί (εργαζόμενοι, επισκέπτες και φοιτητές) οι οποίοι επιθυμούν να διαμείνουν στην Κύπρο υποχρεούνται να κατέχουν επαρκή Ασφάλιση Υγείας. Η ασφάλιση αυτή αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την απαιτούμενη εγγραφή με τις αρχές μετανάστευσης στην Κύπρο (θεώρηση εργασίας ή επισκέπτη (permit visa)). 

Η G.A.P Vassilopoulos ενεργώντας ως Ανταποκριτής (Coverholder) της εταιρείας Lloyds Insurance company S.A.,  είναι σε θέση να προσφέρει δύο διαφορετικά Σχέδια Υγείας (Σχέδιο Α και Σχέδιο Β).

Το Σχέδιο Α καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που αφορούν τις αιτήσεις MEU1, MEU2 και MEU3 (Βεβαίωση Εγγραφής – Yellow Slip).


Σχέδιο ΠαροχώνΣχέδιο ΑΣχέδιο Β


Ποσοστό Κάλυψης

90%90%

1

Μέγιστο όριο ανά ατύχημα ή ασθένεια αναφορικά με νοσοκομειακή περίθαλψη
• ανά νοσοκομειακή περίθαλψη

8.600 €

8.600 €


• ανά περίοδο ασφάλισης και ανά άτομο

13.700 €

13.700 €

Νοσηλεία (δωμάτιο & διατροφή) ανά ημέρα

70 €70 €

Νοσηλεία (δωμάτιο & διατροφή) ανά ημέρα για Εντατική Παρακολούθηση

175 €

175 €

2

Μέγιστο όριο ανά ατύχημα ή ασθένεια ανά νοσοκομειακή περίθαλψη
• ανά νοσοκομειακή περίθαλψη685 €

-


• ανά περίοδο ασφάλισης ανά άτομο

1.750 €

-Μέγιστο ποσό ανά επίσκεψη σε ιατρό

20 €20 €

3

Κάλυψη Μητρότητας (κανονική ή καισαρική τομή) - Μέγιστο όριο μέχρι

515 €515 €


Το επίδομα καταβάλλεται μόνο εάν: (α) Η γέννα λάβει χώρα τουλάχιστον 10 μήνες από την έναρξη της κάλυψης ή από την ένταξη του Ασφαλισμένου στο ασφαλιστικό συμβόλαιο (β) σε περίπτωση τερματισμού απασχόλησης, η εγκυμοσύνη ξεκίνησε εντός της περίοδο κάλυψης σε συνδυασμό με το σημείο ‘α’.4

Μεταφορά σωρού

3.450 €

3.450 €

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 77 77 77 75 ή δείξετε μας το ενδιαφέρον σας ζητώντας μας προσφορά και η όμαδα της  G.A.P. Vassilopoulos θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.

* Η G.A.P. Vassilopoulos διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με όρους.

Powered by:

AXA XL Logo