Η προστασία των φυσικών χώρων οποιασδήποτε επιχείρησης θα πρέπει να αποτελεί κύρια προτεραιότητα για τους ιδιοκτήτες τους ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση των επιχειρήσεων και να παρέχεται προστασία έναντι των οικονομικών βαρών που προκύπτουν σε σχέση με ζημίες / απώλειες οι οποίες καλύπτονται από ασφάλεια.

Η G.A.P Vassilopoulos ενεργώντας ως Ανταποκριτής (Coverholder) της εταιρείας Lloyds Insurance company S.A.,  προσφέρει ολοκληρωμένα προϊόντα ασφάλισης εμπορικής ιδιοκτησίας στην Κυπριακή Αγορά τα τελευταία 40 χρόνια.

Η εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει ασφαλιστικά συμβόλαια τα οποία μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, από καταστήματα λιανικής πώλησης, καφέ / εστιατόρια, γραφεία, ιδιοκτησία, ξενοδοχεία, σε εργοστασιακές μονάδες και μεγάλες αποθήκες κάθε είδους.

Η κάλυψη που παρέχεται είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες κάθε πελάτη και δυνατόν να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κάλυψη για Κτίρια, Βελτιώσεις Κτιρίων, Περιεχόμενο, Αποθέματα, Εξοπλισμό και Μηχανήματα, εξαρτήματα & εγκαταστάσεις και Αντικείμενα τα οποία βρίσκονται σε ανοικτό χώρο.

Οι Συνήθεις Κίνδυνοι που καλύπτονται περιλαμβάνουν:

 • Φωτιά   
 • Κεραυνός  
 • Έκρηξη   
 • Αεροσκάφη ή άλλες εναέριες συσκευές ή αντικείμενα   
 • Τυφώνας, κυκλώνας, ανεμοστρόβιλος, καταιγίδα ή πλημμύρα   
 • Διαφυγή νερού   
 • Σεισμός ή ηφαιστειακή έκρηξη   
 • Σύγκρουση οποιουδήποτε οχήματος ή ζώου   
 • Ταραχές, απεργίες, εργασιακές διαταραχές ή κακόβουλες ζημιές   
 • Καπνός   

Οι Προαιρετικές Επιπρόσθετες Καλύψεις περιλαμβάνουν:

 • Επιπρόσθετα κόστη και έξοδα   
 • Πληρωτέο Ενοίκιο   
 • Εισπρακτέο Ενοίκιο   
 • Επαναφορά   
 • Μικρού μεγέθους Εργολαβίες
 • Πυρκαγιά σε θάμνους 
 • Διακοπή επιχείρησης   
 • Αντικατάσταση παλαιών αντικειμένων (New for Old)
 • Κλοπή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 77 77 77 75 ή δείξετε μας το ενδιαφέρον σας ζητώντας μας προσφορά και η όμαδα της  G.A.P. Vassilopoulos θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.

* Η G.A.P. Vassilopoulos διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με όρους.

Powered by:

AXA XL Logo