Η προστασία των εργαζομένων, καθώς και η παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, αποτελεί προσωπική υποχρέωση κάθε εργοδότη και αυτό επιβεβαιώνεται από τον ασφαλιστικό νόμο του 1989 ο οποίος επιβάλλει την υποχρεωτική ασφάλιση (Νόμος 174/1989 – 2011). 

 

Η G.A.P Vassilopoulos ενεργώντας ως Ανταποκριτής (Coverholder) της εταιρείας Lloyds Insurance company S.A.,  παρέχει Προϊόντα Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη στην Κυπριακή αγορά τα τελευταία 40 χρόνια.

Η ασφάλιση ευθύνης εργοδότη καλύπτει τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου έναντι των εργαζομένων του σε περίπτωση Ατυχήματος και Επαγγελματικής Ασθένειας.

Τα ελάχιστα όρια ευθύνης που πρέπει να αναλαμβάνει ένας εργοδότης σύμφωνα με τον νόμο είναι τα εξής:

Για κάθε υπάλληλο:

160.000 €

Ανά περιστατικό ή σειρά περιστατικών που προκύπτουν από την ίδια αιτία:

3.415.000 €

Συνολικό όριο οποιασδήποτε περιόδου ασφάλισης:

5.125.000 €

Ο Ασφαλισμένος έχει την επιλογή να επιλέξει υψηλότερα όρια ευθύνης από αυτά που ορίζει ο νόμος.

 

Πιστοποιητικό Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη

Όταν εκδίδεται ή ανανεώνεται το ασφαλιστικό συμβόλαιο, θα σας δοθεί και ένα Πιστοποιητικό Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη, εκτός από τα έγγραφα του ασφαλιστικού συμβολαίου. Σύμφωνα με τον Νόμο, το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να αναφέρει καθαρά το ελάχιστο επίπεδο της παρεχόμενης κάλυψης και την εταιρεία που καλύπτεται από την ασφάλεια. Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού ασφάλισης πρέπει να τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση όπου μπορεί εύκολα να διαβαστεί από τους εργαζομένους σας. Από την 1η Οκτωβρίου 2008, οι κανονισμοί επιτρέπουν επίσης στους εργοδότες να εμφανίζουν το εν λόγω πιστοποιητικό σε ηλεκτρονική μορφή. Οι εργοδότες που επιλέγουν τη μέθοδο αυτή οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι τους γνωρίζουν πώς και πού να βρουν το πιστοποιητικό και ότι έχουν εύλογη πρόσβαση σε αυτό. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 77 77 77 75 ή δείξετε μας το ενδιαφέρον σας ζητώντας μας προσφορά και η όμαδα της  G.A.P. Vassilopoulos θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.

* Η G.A.P. Vassilopoulos διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με όρους.

Powered by:

gap vassilopoulos insurance brokers
AXA XL Logo