Η ασφάλιση Ευθύνης Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων προστατεύει τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία των εταιρικών διευθυντών και αξιωματικών, καθώς και των συζύγων τους, σε περίπτωση που εναλλάσσονται προσωπικά από υπαλλήλους, πωλητές, ανταγωνιστές, επενδυτές, πελάτες ή άλλα μέρη, για πραγματικές ή φερόμενες παράνομες ενέργειες στη διαχείριση μιας εταιρείας .

 

Μπορεί να ασκηθεί μήνυση εναντίον συμβούλων και αξιωματούχων για διάφορους λόγους που σχετίζονται με το ρόλο τους στην εταιρείας τους, όπως:

  • Παραβίαση ευθύνης εμπιστοσύνης (fiduciary duty) που οδηγεί σε οικονομικές απώλειες ή πτώχευση   
  • Στρέβλωση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας   
  • Κατάχρηση των κεφαλαίων εταιρείας   
  • Απάτη   
  • Παράλειψη συμμόρφωσης με τους νόμους στο χώρο εργασίας   
  • Κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και λαθροθηρία των πελατών των ανταγωνιστών   
  • Έλλειψη εταιρικής διακυβέρνησης   

 

Η G.A.P Vassilopoulos ενεργώντας ως διαμεσολαβητής μέσω των καθιερωμένων της σχέσεων με διεθνείς Ασφαλιστικές Εταιρείες αξιολογημένες με ‘Α’ καθώς και με τοπικές Ασφαλιστικές Εταιρείες στην Κύπρο, είναι σε θέση να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι σύμβουλοι και αξιωματούχοι για ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 77 77 77 75 ή δείξετε μας το ενδιαφέρον σας ζητώντας μας προσφορά και η όμαδα της  G.A.P. Vassilopoulos θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.

* Η G.A.P. Vassilopoulos διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με όρους.

Powered by:

gap vassilopoulos insurance brokers