Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους επισφαλών χρεών που αντιμετωπίζει μια εταιρεία είναι το φαινόμενο ντόμινο. Οι εταιρείες συχνά υποστηρίζουν ότι συνεργάζονται με τους πελάτες τους για χρόνια ή ότι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κίνδυνος. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος ωστόσο είναι ότι ο πελάτης τους θα υποστεί ένα σημαντικό επισφαλές χρέος και δεν θα επιβιώσει κατά συνέπεια.

 

Η ασφάλιση πίστωσης είναι η προστασία έναντι του κινδύνου από τη μη πληρωμή για την παροχή αγαθών και/ή υπηρεσιών που παρέχονται από τη μία επιχείρηση στην άλλη με πιστωτικούς όρους.

Η μη πληρωμή προκύπτει συνήθως όταν ο πελάτης καθίσταται αφερέγγυος, αλλά μπορεί επίσης να προκύψει επειδή η επιχείρηση απλά δεν έχει επαρκή κεφάλαια για να πληρώσει τα χρέη της. Αυτό αναφέρεται συχνά ως «Παρατεταμένη Αθέτηση».

Η ασφάλιση πίστωσης είναι κατάλληλη για οποιαδήποτε επιχείρηση που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες με πίστωση προς άλλες επιχειρήσεις. Είναι επίσης κατάλληλο για εταιρείες που αναζητούν μια λύση για τη διαχείριση πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου πιστώσεων και είσπραξης χρεών, εταιρείες που επιδιώκουν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους με ασφαλή τρόπο ή εταιρείες που αναζητούν υποστήριξη για χρηματοδότηση.

Η G.A.P Vassilopoulos ενεργώντας ως διαμεσολαβητής μέσω των καθιερωμένων της σχέσεων με τους μεγαλύτερους και πιο σεβαστούς Διεθνείς Ασφαλιστές Πιστώσεων είναι σε θέση να παρέχει συμβόλαια ασφάλισης πίστωσης σε όλων των ειδών επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Κύπρο.

Τα κύρια πλεονεκτήματα της ασφάλισης πιστώσεων είναι τα εξής:

  • Βοηθά στην αύξηση της εμπιστοσύνης στις εγχώριες και παγκόσμιες πωλήσεις     
  • Διατηρεί τις ταμειακές ροές, την κερδοφορία και προστατεύει τους προϋπολογισμούς και τα επιχειρηματικά σχέδια   
  • Αποτρέπει τις απώλειες προτού να συμβούν   
  • Προστατεύει τους επενδυτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη   
  • Προστατεύει τα Κέρδη και τις Ζημιές και τον Ισολογισμό της εταιρείας   
  • Μειώνει δυνητικά και ποσοστικοποιεί τις προβλέψεις επισφαλών χρεών   
  • Διευκολύνει και βελτιώνει τη χρηματοδότηση   
  • Βελτιώνει την εσωτερική πιστωτική διαχείριση και τις πιστωτικές αποφάσεις   
  • Βοηθά στη μείωση των εσωτερικών δαπανών διαχείρισης   
  • Προστατεύει από επισφαλείς οφειλές   

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 77 77 77 75 ή δείξετε μας το ενδιαφέρον σας ζητώντας μας προσφορά και η όμαδα της  G.A.P. Vassilopoulos θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.

* Η G.A.P. Vassilopoulos διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με όρους.

Powered by: