Η G.A.P Vassilopoulos ενεργώντας ως μεσολαβητής μέσω των καθιερωμένων της σχέσεων με διεθνείς Ασφαλιστικές Εταιρείες αξιολογημένες με ‘Α’ είναι σε θέση να καλύψει τις Ετήσιες Ασφάλειες Ομαδικών Επαγγελματικών Ταξιδιών. Η κάλυψη που παρέχεται περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται απαραίτητα στα εξής:

 

 • Ακύρωση και Περιορισμός   
 • Προσωπικό ατύχημα   
 • Ιατρικά έξοδα   
 • Ημερήσιο επίδομα νοσοκομειακής περίθαλψης   
 • Απώλεια ή ζημιά σε αποσκευές και προσωπικά είδη   
 • Προσωρινή στέρηση αποσκευών   
 • Κλοπή μετρητών   
 • Καθυστέρηση αναχώρησης ταξιδιού   
 • Χαμένη σύνδεση   
 • Προσωπική ευθύνη   
 • Νομικά έξοδα   
 • Αντικατάσταση εγγράφων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 77 77 77 75 ή δείξετε μας το ενδιαφέρον σας ζητώντας μας προσφορά και η όμαδα της  G.A.P. Vassilopoulos θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο.

* Η G.A.P. Vassilopoulos διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής οποιουδήποτε κινδύνου ή της αποδοχής του με όρους.

Powered by:

gap vassilopoulos insurance brokers
AXA XL Logo