ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ

ΚΑΛΥΠΤΕΙ:
 
 • Κτίρια
 • Περιεχόμενα
 • Αστική Ευθύνη ως ιδιοκτήτη/ενοίκου και προσωπική νομική ευθύνη του ασφαλισμένο, προς τρίτους μέχρι €1.700.000
 • Έξοδα εναλλακτικής διαμονής
 • Ζημιά σε αντικείμενα στον κήπο
 • Απώλεια νερού ή πετρελαίου από τυχαία ζημιά στην εγκατάσταση
 • Τυχαίο σπάσιμο σε είδη υγιεινής, υαλοπίνακες, κεραμικά μάτια ή επιφάνειες κουζίνας, καθρέπτες
 • Έξοδα απόφραξης αποχετευτικού συστήματος
 • Τυχαία ζημιά σε Ηλεκτρονικό/Ηλεκτρικό Εξοπλισμό
 • Περιεχόμενο ψυγείου ή καταψύκτη λόγω τυχαίας βλάβης
 • Προσωπικά χρήματα
 • Εποχιακή αύξηση του ασφαλισμένου ποσού, κατά τη διάρκεια
 • Χριστουγέννων ή/και περιόδου γάμου
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 
Κτίρια:    
Στα κτίρια συμπεριλαμβάνονται το σπίτι, το γκαράζ και τα εξωτερικά κτίσματα, που χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς κατοίκησης, τα μόνιμα εξαρτήματα και εξαρτήσεις, οι πισίνες, τα γήπεδα αντισφαίρισης, οι διάδρομοι, οι ταράτσες, οι εξωτερικές αυλές, οι τοίχοι, που βρίσκονται μέσα στη δική σας ιδιοκτησία του σπιτιού και της γης που το περιβάλλει.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
 
Στα περιεχόμενα συμπεριλαμβάνονται είδη επίπλωσης και οικιακός εξοπλισμός, είδη ένδυσης και προσωπικά αντικείμενα, μηχανήματα κλιματισμού/θέρμανσης και θερμοσίφωνας.
ΤΙΜΑΛΦΗ:
 
Κοσμήματα, αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι, ρολόγια, γούνες, έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, συλλογές γραμματοσήμων και κερμάτων. 

Καλύπτονται εφόσον δηλωθεί το ασφαλισμένο  ποσό ξεχωριστά  στην πρόταση. Αντικείμενα αξίας άνω των €1.500 το  κάθε ένα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά και αντικείμενα αξίας πέραν των €3.000 να συνοδεύονται με απόδειξη ή εκτίμηση.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ:
 
*     Για τη Φωτιά €0
**   Για το Σεισμό ποσό ίσο με το 1,5% του ολικού ασφαλισμένου ποσού σε κάθε περίπτωση αποζημίωσης με ελάχιστο ποσό €425
*** Για τους υπόλοιπους κινδύνους το 5% της ζημιάς με ελάχιστο ποσό €425>
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ADVANCE
 Φωτιά, Κεραυνός, Έκρηξη, Καπνός check icon
 Σεισμός, Έκρηξη Ηφαιστείου  check icon
 Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Ανεμοθύελλα, Κυκλώνας check icon
 Εξέγερση, Οχλαγωγία, Εργατικές/Πολιτικές Αναταραχές check icon
 Βανδαλισμοί ή Κακόβουλες πράξεις check icon
 Πτώση Αεροπλάνων ή άλλων αντικειμένων/Πρόσκρουση Οχημάτων  check icon
 Διαρροή Νερού ή Πετρελαίου από οποιαδήποτε εγκατάσταση check icon
 Διάρρηξη ή Απόπειρα Διάρρηξης check icon
 Αντικατάσταση κλειδιών και κλειδαριών λόγω απώλειας ή κλοπής των κλειδιών (μέχρι €350) check icon
 Απομάκρυνση Ερειπίων check icon
 Έξοδα εναλλακτικής διαμονής (μέχρι 20% του ασφαλισμένου ποσού) check icon
 Πληρωτέο/εισπρακτέο ενοίκιο (μέχρι δύο μήνες €1.700 το μήνα) check icon
 Ζημιά σε σωλήνες που προκαλείται από πάγο check icon
 Σπάσιμο ή Κατάρρευση Κεραίων ή Συστημάτων Ασφαλείας check icon
 Πτώση Δέντρων ή Πασσάλων check icon
 Έξοδα Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων check icon
 Συμμόρφωση με διατάξεις Τοπικής Αρχής check icon
 Ζημιά σε υπόγειες εγκαταστάσεις δημοσίων παροχών  check icon
 Τυχαίο σπάσιμο σε είδη Υγιεινής/Υαλοπίνακες/Κεραμικά μάτια κουζίνας check icon
 Απόφραξη αποχετευτικού συστήματος (μέχρι €850) check icon
 Ζημιά από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λόγω ζημιάς από ασφαλισμένο κίνδυνο check icon
 Ζημιά ή απώλεια σε αντικείμενα στον κήπο (μέχρι €850) check icon
 Απώλεια πετρελαίου ή νερού από τυχαία ζημιά στην εγκατάσταση  (μέχρι €850) check icon
 Τυχαία ζημιά σε οικιακό Ηλεκτρονικό/Ηλεκτρικό Εξοπλισμό check icon
 Περιεχόμενο ψυγείου ή καταψύκτη λόγω τυχαίας βλάβης ή διακοπής ηλεκτρικής παροχής (μέχρι €850) check icon
 Τυχαία απώλεια ή ζημιά ενώ μεταφέρονται τα περιεχόμενα για σκοπούς μετακόμισης 
(μέχρι 20% του ασφαλισμένου ποσού των περιεχομένων)
check icon
 Εποχιακή Αύξηση Χριστουγέννων ή/και περιόδου γάμου μέχρι 10% της αξίας του περιεχομένου check icon
 Απώλεια Χρημάτων/Πιστωτικών Καρτών ή Χρεωστικών Καρτών/Διαβατηρίων (μέχρι €850) check icon
 Νομική Ευθύνη ως ιδιοκτήτη/ένοικου και προσωπική νομική ευθύνη συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων μέχρι
€ 1.700.000
Powered by:   XL Catlin
  
GAP Insurance Logo
 
 77 77 77 75
  Γραμμή Επικοινωνίας
 +357 25661601
   Οδική Βοήθεια
Ακολουθήστε μας: