Υποβολή Παραπόνων

Διαδικασία υποβολής Παραπόνων

Οι απόψεις σας είναι σημαντικές για εμάς και εάν δεν προσφέρουμε το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που περιμένετε από εμάς, ή εάν κανουμε λάθος, θέλουμε να το γνωρίζουμε. Θα διερευνήσουμε το παράπονό σας και θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό.

Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, το συντομότερο, με τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Τον αριθμό του ασφαλιστηρίου σας και/ή τον αριθμό αναφοράς της απαίτησης (εάν έχετε)
  • Το πλήρες όνομα σας, τη διεύθυνση σας και τον αριθμό τηλεφώνου σας
  • Λεπτομέρειες για οποιαδήποτε προηγούμενη αλληλογραφία που είχατε μαζί μας
  • Λεπτομέρειες για το πρόβλημα ή το παράπονό σας
  • Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε μία απάντηση, αλλά αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα λάβουμε όλες τις λεπτομέρειες από εσάς και θα προχωρήσουμε στη διερεύνηση του προβλήματος.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Γραπτώς: G.A.P. Vassilopoulos Insurance Operations

Υπόψη.: Γενικόυ Διευθυντή
Λεωφόρος Στροβόλου 20
Στρόβολος, Λευκωσία
2011, Κύπρος

Τηλεφωνικώς: +357 22 710500
Μέσω Ηλεκτρ.Ταχυδρομείου: insurance@gapgroup.com