ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ“Ο κίνδυνος της μη πληρωμής από πελάτη είναι πολύ σημαντικός για τις επιχειρήσεις. Η Ασφάλιση Πιστώσεων μπορεί να προσφέρει πολύτιμη προστασία και έχει πολλά πλεονεκτήματα”

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ;
 
Ένας από τους πιο σημαντικούς κινδύνους επισφαλειών (μη πληρωμής) που μπορεί να αντιμετωπίσει μια εταιρεία, είναι αυτή του φαινόμενου του ντόμινο (domino effect). Πολλές εταιρείες υποστηρίζουν ότι γνωρίζουν τους πελάτες τους για χρόνια και ότι δεν αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μη πληρωμής από αυτούς. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εμφανίζεται όταν ο πελάτης τους υποστεί μια μεγάλη επισφάλεια, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να επιβιώσει.

Ασφάλιση Πιστώσεων είναι η προστασία απέναντι στον κίνδυνο της μη πληρωμής για την παροχή αγαθών ή/και υπηρεσιών, που παρέχονται από τη μία επιχείρηση στην άλλη με όρους πίστωσης.

Η μη πληρωμή προκύπτει συνήθως όταν ο πελάτης καταστεί αφερέγγυος, αλλά επίσης μπορεί να προκύψει, επειδή η εταιρεία δεν έχει επαρκή κεφάλαια να πληρώσει τα χρέη της, φαινόμενο το οποίο συχνά αναφέρεται σαν “Καθυστέρηση Πληρωμής”.

Οι εταιρείες που εξάγουν μπορεί να αντιμετωπίσουν και αυτές την αβεβαιότητα και την απειλή της μη πληρωμής, ως συνέπεια πολιτικών κινδύνων, όπως ο πόλεμος, κυβερνητικές αποφάσεις, περιορισμοί εισαγωγών/εξαγωγών, περιορισμός μεταφοράς συναλλάγματος και της μετατρεψιμότητας αυτού.
ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ;
   
Η Ασφάλιση Πιστώσεων είναι κατάλληλη για οποιαδήποτε επιχείρηση πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες επί πιστώσει σε άλλες επιχειρήσεις. Είναι επίσης κατάλληλη για εταιρείες που αναζητούν μια λύση διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, η οποία να περιλαμβάνει έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας των αγοραστών και της διεκδίκησης των απαιτήσεών τους, εταιρείες που θέλουν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους με ασφάλεια ή αυτές που αναζητούν υποστήριξη
για χρηματοδότηση.
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ;
   
Οι οφειλέτες συχνά αποτελούν το 40% έως 60%  από το Κυκλοφορούν Ενεργητικό μιας εταιρείας, το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και 90% σε μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο, αυτό συνεχίζει να είναι ένα περιουσιακό στοιχείο στο οποίο μια εταιρεία έχει ελάχιστο έλεγχο!διασφαλιστεί το ύψος του κέρδους, έτσι ώστε να δικαιολογείται η επένδυση τους.
Τα κύρια πλεονεκτήματα της Ασφάλισης Πιστώσεων:
   
 • Βοηθάει να αναπτυχθούν εγχώριες και παγκόσμιες πωλήσεις με ασφάλεια 
 • Διατηρεί τις ταμειακές ροές, την κερδοφορία και προστατεύει τον προϋπολογισμό και τα επιχειρηματικά σχέδια
 • Αποτρέπει ζημιές πριν αυτές συμβούν
 • Προστατεύει τους επενδυτές και τους μετόχους
 • Προστατεύει τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης της εταιρείας
 • Δυνητικά μειώνει και ποσοστικοποιεί τις προβλέψεις για επισφάλειες
 • Διευκολύνει και βελτιώνει τη χρηματοδότηση
 • Βελτιώνει την εσωτερική διαχείριση πιστωτικού ελέγχου και των αποφάσεων
 • Βοηθάει στην περικοπή δαπανών εσωτερικής διαχείρισης
 • Προστατεύει από επισφαλείς απαιτήσεις
 

''Η Ασφάλιση Πιστώσεων σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε το μέλλον της εταιρείας σας,
προστατεύοντας τη ρευστότητα και την αξιοπιστία της.''

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ, ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 

 
Η εμπλοκή ενός εξειδικευμένου Διαμεσολαβητή στην Ασφάλιση Πιστώσεων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο, προκειμένου να κάνει την καλύτερη και σωστότερη διαπραγμάτευση για την εταιρεία σας και ταυτόχρονα εξασφαλίζει την καθημερινή εξυπηρέτηση, που σας επιτρέπει να αποκτήσετε το πιο κατάλληλο πρόγραμμα κάλυψης.
 

ΕΝΑΣ ΚΑΛΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ...

 
 
 • Έχει πρόσβαση σε όλες τις αγορές
 • Σας βοηθάει να εντοπίσετε και να επιλέξετε τη δομή που είναι συμβατή με τις ανάγκες της εταιρείας σας
 • Σας ενημερώνει σχετικά με το κόστος και τη διαθέσιμη κάλυψη, καθώς και για τα πιστωτικά όρια που είναι διαθέσιμα στους μεγάλους πελάτες σας
 • Παρέχει λεπτομερή και συνεχή εκπαίδευση για το προϊόν
 • Σας παρέχει τεχνικές συμβουλές
 • Κατανοεί την επιχείρησή σας, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι καλύπτονται επαρκώς όλες οι απαιτήσεις σας
 • Παρέχει συνεχή και τακτική βοήθεια για τη μεγιστοποίηση των πιστωτικών ορίων, συμπεριλαμβανομένης και συνάντησης με το αρμόδιο τμήμα της ασφαλιστικής εταιρείας,  όποτε αυτό είναι απαραίτητο
 • Διασφαλίζει ότι οι ανάγκες σας επαναξιολογούνται τακτικά και ότι η αγορά ελέγχεται καλά πριν την ανανέωση της Σύμβασης, εξασφαλίζοντας έτσι το καλύτερο και καταλληλότερο πρόγραμμα κάλυψης για σας

Powered by:   CREDIT INSURANCE     Atradius      Coface    
GAP Insurance Logo
 
 77 77 77 75
  Γραμμή Επικοινωνίας
 +357 25661601
   Οδική Βοήθεια
Ακολουθήστε μας: