ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥΗ G.A.P. Vassilopoulos στοχεύει στην προσφορά ποιοτικών ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, σε τιμές ανταγωνιστικές και στην παροχή άμεσης εξυπηρέτησης των πελατών της κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής συμβάσης.

Για τον πιο πάνω λόγο η εταιρεία μας δημιούργησε την υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος και οδικής βοήθειας με τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας 24 ώρες το 24ωρο, οπού ο ασφαλισμένος μπορεί να καλεί, σε περίπτωση που εμπλακεί σε δυστύχημα ή αντιμετωπίζει μηχανικό ή άλλο πρόβλημα στον δρόμο.

Οι πελάτες μπορούν να καλούν τον αριθμό 25661601, 24 ώρες το 24ωρο 7 μέρες τη βδομάδα.
 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ:     
 
Αυτή η κάλυψη είναι η ελάχιστη υποχρεωτική που απαιτείται από τη Νομοθεσία. Προσφέρεται κάλυψη στον ασφαλισμένο και στους εξουσιοδοτημένους οδηγούς, έναντι της νομικής τους ευθύνης σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη ή ζημιά σε περιουσία τρίτων, που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης μηχανοκίνητου οχήματος.

  Οι καλύψεις που παρέχονται είναι:
  • Σωματική βλάβη ή θάνατος οποιουδήποτε προσώπου (με ελάχιστο όριο το ποσό των €33.540.000 ανά περιστατικό όπως προνοείται από τη Νομοθεσία)
  • Νοσηλεία επείγουσας φύσης οποιουδήποτε προσώπου (με ελάχιστο όριο το ποσό των €35 ανά περιστατικό όπως προνοείται από τη Νομοθεσία)   
  • Ζημιά σε περιουσία (με ελάχιστο όριο το ποσό των €1.120.000 ανά περιστατικό όπως προνοείται από τη Νομοθεσία).  24 ωρών

 


ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ / ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Οι πρόσθετες πράξεις και καλύψεις, περιγράφονται ενδεικτικά αλλά δεν περιορίζονται στα πιο κάτω
Απαλλαγή Ιδίας Ζημίας - Περιεκτική κάλυψη μόνο check icon
Υποχρεωτική Απαλλαγή Ιδίας Ζημιάς - για Νεαρούς Οδηγούς check icon
Οδήγηση άλλου ιδιωτικού οχήματος check icon
Οδήγηση πέραν της οδού check icon
Ευθύνη επιβατών check icon
Κάλυψη ευθύνης Έναντι Τρίτων για ρυμουλκούμενο όχημα  check icon
Οδική Βοήθεια check icon
Φροντίδα Ατυχήματος check icon
Οδήγηση οχήματος από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο οδηγό (ηλικίας 23 έως 70 ετών), κάτοχο Κανονικής Κυπριακής Άδειας Οδήγησης (με ισχύ τουλάχιστον 2 ετών) check icon
GAP Insurance Logo
 
 77 77 77 75
  Γραμμή Επικοινωνίας
 +357 25661601
   Οδική Βοήθεια
Ακολουθήστε μας: