ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗΗ G.A.P. Vassilopoulos στοχεύει στην προσφορά ποιοτικών ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, σε τιμές ανταγωνιστικές και στην παροχή άμεσης εξυπηρέτησης των πελατών της κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής συμβάσης.

Για τον πιο πάνω λόγο η εταιρεία μας δημιούργησε την υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος και οδικής βοήθειας με τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας 24 ώρες το 24ωρο, οπού ο ασφαλισμένος μπορεί να καλεί, σε περίπτωση που εμπλακεί σε δυστύχημα ή αντιμετωπίζει μηχανικό ή άλλο πρόβλημα στον δρόμο.

Οι πελάτες μπορούν να καλούν τον αριθμό 25661601, 24 ώρες το 24ωρο 7 μέρες τη βδομάδα.
 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ:   

 
Προσφέρεται κάλυψη στον ασφαλισμένο και στους εξουσιοδοτημένους οδηγούς όπως προνοείται στο σχέδιο (Α) καθώς επίσης και κάλυψη για ζημιά ή απώλεια στο ασφαλισμένο όχημα, στα εξαρτήματα και στα ανταλλακτικά του.

Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά καλύπτονται ζημιές που προκύπτουν από:
 
  • Σύγκρουση του οχήματος με άλλο όχημα, πρόσκρουση  
  • Πυρκαγιά
  • Κλοπή ή Απόπειρα Κλοπής
  • Φυσικά / Καιρικά Φαινόμενα

Το ανώτατο ασφαλισμένο ποσό αποζημίωσης αναφέρεται στον Πίνακα 
του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει την τρέχουσα αξία του οχήματος κατά την ώρα του ατυχήματος.

 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ / ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Οι πρόσθετες πράξεις και καλύψεις, περιγράφονται ενδεικτικά αλλά δεν περιορίζονται στα πιο κάτω
Απώλεια χρήσης οχήματος check icon
Απεργία, Ανταπεργία, Οχλαγωγία και Πολιτική Αναταραχή check icon
Καταιγίδα, πλημμύρα check icon
Σεισμός check icon
Κακόβουλη Πράξη check icon
Προστασία της Έκπτωσης μη υποβολής απαίτησης check icon
Ανάληψη μέρους ζημιάς / Αφαιρετέο ποσό / Απαλλαγή check icon
Οδηγοί, Κάτοχοι Άδειας Μαθητευομένου Οδηγού check icon
Ενοικιαγορά check icon
GAP Insurance Logo
 
 77 77 77 75
  Γραμμή Επικοινωνίας
 +357 25661601
   Οδική Βοήθεια
Ακολουθήστε μας: